Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Nyheter

Waste1270x340

Avfallsproducenter

2020-10-27 EU avfallslagstiftning har reviderats och för kyl- och värmepumpbranschen betyder detta förändringar för avfallshanteringen som vi skrivit om tidigare. Vid rapportering till Naturvårdsverket avfallsregister i samband med hantering av farligt avfall, har föreningen nu fått verifierat att det företag som tillexempel tappar av köldmedium eller kompressorolja för destruering klassas som avfallsproducent.
Banner1270x340

Se till att synas på KVP-dagen Live!

2020-10-23 Branschens viktigaste mötesplats ställs om, digitaliseras och erbjuds i år till en ännu bredare publik. Den 19 november sänder vi årets upplaga av Kyl & Värmepumpdagen direkt från livestudion på Kistamässan.
sadcat_1270x340

FoI tinget ställs in

2020-10-23 Tyvärr måste vi meddela att FoI tinget som planerats till den 18 november på Kistamässan skjuts upp på obestämd tid. Med hänsyn till den senaste tidens ökande smittspridning i samhället och de begränsningar som detta medför, har vi gjort bedömningen att eventet inte skulle gå att genomföra på ett säkert och samtidigt givande sätt.
Graph1270x340

Fortsatt högt tryck på värmepumpar

2020-10-16 Under tredje kvartalet har försäljningen av värmepumpar ökat med 6 procent. Även ackumulerat sedan årets början är försäljningsökningen 6 procent. Det är luft-vattenvärmepumpar och frånluftvärmepumpar som gått framåt.
Caution1270x340

Från avfall till resurs

2020-10-05 EU avfallslagstiftning är ett viktigt verktyg i att gå mot en mer cirkulär ekonomi. För kyl- och värmepumpbranschen påverkar den senaste revideringen i denna att uppgifter om farligt avfall som hanteras i verksamheten nu ska lämnas till Naturvårdsverkets avfallsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.
Fler nyheter

På gång

19
Nov
2020
Digitala Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2020
Svenska Kyl & Värmepumpdagen flyttar ut från Kistamässan och in på nätet. I år blir nämligen arrangemanget i digital form, via eventets hemsida kvpdagen.se, vilket öppnar för att ännu fler kan ta del av det.