Kvp-Dagen(1)

Anmäl dig till KVP-dagen!

Välkommen till en intensiv dag fylld med inspiration, uppdateringar och nya kontakter. Anmäl dig som besökare redan nu via länken nedan. Fri entré vid registrering online.


kvpdagen.se

SKOL-sm-24(1)

Skol-SM i kyl- och värmepumpsteknik!

Den 22-23 maj är det dags igen! Då arrangeras Skol-SM i kyl- och värmepumpsteknik. Eleverna får då chansen att testa sina kunskaper innan det är dags att kliva ut i arbetslivet. 


skvp.se/skol-sm

Vill du också ha ett jobb att vara stolt över?

Som kyl- & värmepumptekniker blir du en oerhört viktig pusselbit för framtidens klimat och miljö.

Här bidrar du med miljövänliga och hållbara lösningar - lösningar som på sikt kommer att begränsa den globala temperaturhöjningen.

Att jobba som kyl- & värmepumptekniker
Kyla Värme logo

2024-05-17

Johan Bergström ny marknads- och exportchef för CTC värmepumpar

Johan kommer senast som exportchef för CTC värmepumpar och beskrivs sedan tidigare ha en gedigen erfarenhet inom både marknad och svensk- och internationell försäljning.

2024-05-16

Copeland bygger ut sin produktionsanläggning i Nordirland

Copeland investerar i utökad produktionskapacitet vid sin fabrik i Cookstown, Nordirland. Man räknar med att fördubbla kapaciteten och öka flexibiliteten där för att kunna möta framtida efterfrågan, inte minst från europeisk värmepumpsindustri.

2024-05-16

Kraftigt sänkt energianvändning i pilotprojekt

I HSB Stockholms pilotprojekt har man med bland annat bergvärme och solceller, tilläggsisolering och FTX-ventilation minskat energianvändningen i den 70 år gamla fastigheten Skidstaven med 66 %. Det är i nivå med energikraven för nyproduktion vid tidpunkten för renoveringen.

2024-05-15

Svenskar gillar att ha det varmt

Nu är våren definitivt här och vi kan summera vintersäsongen och då notera att Sverige hör till de varmaste länderna i Europa, om vi tittar på inomhustemperaturer. Detta enligt en undersökning som gjorts av en tillverkare av smarta termostater som låtit analysera användardata från 650 000 europeiska hushåll.

2024-05-15

Beijer Ref och Bitzer förlänger och utökar sitt partnerskapsavtal

Beijer Ref och Bitzer har förlängt sitt samarbetsavtal med ytterligare tre år. De båda företagen säger att de kommer att fortsätta fokusera på att stödja sina kunder i att hitta hållbara lösningar. Bland annat ska man under de kommande åren ömsesidigt arbeta för att öka cirkulariteten för Bitzers produkter.

2024-05-14

Indoor Energy och SEB samarbetar för ökad energiprestanda i fastigheter

Indoor Energy har slutit ett samarbetsavtal med SEB kring energianalyser för bankens bostadsrättsföreningskunder. Bakgrunden är de kommande direktiven på EU-nivå gällande ökade krav på energieffektivitet i fastigheter, Energy Performance of Buildings Directive, EPBD.

2024-05-14

Spillvärme från SSAB återanvänds med hjälp av ny värmepumpsanläggning

SSAB och energibolaget Loimua har nått ett avtal om att nyttja spillvärmen från SSABs anläggning i Tavastehus (Finland) i det lokala fjärrvärmenätet. Loimua kommer att bygga en värme- och kylanläggning på SSABs område. Anläggningen kommer att ha en värmeeffekt på cirka 10 MW och producera cirka 70 GWh fjärrvärme per år. Det motsvarar värmebehovet för cirka 3 000 villor och småhus och täcker cirka 15 procent av värmebehovet i Tavastehus.

2024-05-08

Delta Temp blir en del av Atlas Copco Group

Delta Temp, ett företag som tillhandahåller uthyrningsutrustning för industriell kylning, har blivit del av Atlas Copco Group. Delta Temp är privatägt och har 20 anställda. Företaget har närvaro i Belgien, Nederländerna och Tyskland och hade under 2023 en omsättning uppgående till cirka 100 miljoner kronor.

2024-05-08

Nu ska Året kyl- och värmepumpsföretag utses

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har sjösatt en tävling som ska sätta fokus på alla de bra initiativ och tekniska framsteg som tas av företag i branschen. Tävlingen har getts namnet ”Årets kyl- och värmepumpsföretag” och priset kommer att delas ut i samband med KVP-dagens branschfest på Nalen den 7 november.

2024-05-07

Dahl utökar sitt sortiment med gaslarm från Samon

Nu breddar Dahl sitt produktsortiment med gaslarm från Samon, ett svenskt företag som är kända för sitt utbud av utrustning och kontrollösningar för gasdetektion inom olika tillämpningsområden.

2024-05-03

Välkommen till Skol-SM i Kyl- och Värmepumpsteknik

Nu är det snart dags för årets stora tävling för gymnasieelever som läser kyl- och värmepumpsteknik, Skol-SM. Tävlingen är en möjlighet för arrangörer och sponsorer att belöna och uppmärksamma eleverna med en rolig och givande aktivitet. Efter ett par års uppehåll under pandemin återvände tävlingen förra året, 2023, så årets tävling är den andra raka efter återstarten.

2024-05-02

Bravida stärker sin position inom komfortkyla och ventilation i norra Sverige

Bravida förvärvar bolaget Ambra AB och stärker därmed sitt erbjudande inom industriservice, komfortkyla och ventilation i Skellefteå, Piteå och Luleå. Bolaget omsätter cirka 110 miljoner kronor och har 40 anställda. Kundbasen består av olika industribolag, byggbolag, fastighetsbolag och offentlig sektor

2024-04-30

Labkyl levererar kyla när City Gross bygger nytt i Västerås

Den totalt 6 000 kvm stora City Gross-butiken i handelsområdet Erikslund utanför Västerås är tänkt att bli något alldeles extra. Butiken får bland annat egen entré, parkeringsgarage under jord, en säljyta på 4 180 kvadratmeter och en färskvaruhall. Labkyl svarar för de kyltekniska installationerna.

2024-04-29

Enrad AB får två ordrar på totalt 5,3 MSEK

Enrad AB har fått två ordrar från sitt norska bolag Enrad AS som tillsammans uppgår till 5,3 miljoner kronor. Ordrarna sägs gälla två värmepumpsanläggningar i Norge, bland annat den första högtemperaturanläggningen som Enrad sätter på marknaden, i detta fall med en framledningstemperatur på 70 grader.

2024-04-25

Nibe lanserar ventilationsaggregat för större fastigheter

I samband med Nordbygg lanserar nu Nibe aggregatserien Flow. Aggregaten tillverkas i Markaryd, uppges vara anpassade efter det nordiska klimatet och skräddarsys efter varje projekt. Med den serien säger sig Nibe ha tagit ytterligare ett stort steg och stärkt erbjudandet inom helhetslösningar för fastighetens totala effektbehov.