KVP Dagen
Välkommen till

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.  

Sök medlemsföretag

Hitta närmaste gymnasieutbildning

Hitta närmaste YH-utbildning

Nyheter

DigitaltNyhetsbrev715x180
2022-05-17

Nytt nummer av Klimat ute nu!

Årets andra nummer av Klimat är ute nu. I nummer 2 kan du bland annat läsa om en ny F-gasförordning som ökar tempot på utfasningen av HCF-köldmedier samt en artikel om att värmepumpar sparar lika mycket energi som vindkraften producerar. Detta och mycket mer!
EU_regler_AdobeStock(1)
2022-05-10

Ny konsumentköplag från 1 maj

En ny konsumentköplag började gälla 1 maj 2022. En viktig förändring har gjorts beträffande reklamationsrätten. Den nya lagen innebär ett starkare skydd för konsumenterna.
Environement
2022-04-21

Värmepumpbranschen gör ett starkt första kvartal trots oron i omvärlden

Trots oron i omvärlden har det installerats 12% fler värmepumpar jämfört med samma period förra året. Tyvärr är det fortsatt ett ansträngt läge vad gäller att få fram komponenter och halvledare i den omfattning branschen behöver. Detta är ett problem vår bransch delar med många andra branscher.
handpen
2022-04-13

Förslag till ny F-gasförordning - kommissionen vill öka tempot i utfasningen av HFC-köldmedier

Utifrån den pågående globala uppvärmning och de allvarliga konsekvenser detta innebär, har EU:s ambition i miljöarbetet ökat. I EU:s ”Gröna giv” finns nu en målsättning att bli koldioxidneutral fram till 2050 vilket innebär att nedfasningen av de starkt växthusdrivande fluorerade köldmedierna behöver skyndas på. EU-kommissionen konstaterar att utfasningen med nuvarande direktiv inte går snabbt nog utifrån de uppdaterade klimatmålen varför man nu föreslagit en skärpning av direktivet på flera punkter. I arbetet med att ta fram ett nytt förslag har behovet av fler kompetenta installatörer identifierats. Med fler installatörer som kan hantera de naturliga köldmedierna ökar förutsättningen för en snabbare nedfasning av de växthuspåverkande köldmedierna
fjarrvarmebg
2022-02-22

Fjärrvärme vs värmepumpar – bilden kan nyanseras

Genom att anlägga ett månghundraårigt tidsperspektiv har fjärrvärmesektorn undvikit en diskussion om utsläppsnivåerna. På hundra års sikt är skogsbiobränsle koldioxidneutralt. Men i ett 30-årsperspektiv, och "1,5-gradersmål” enligt IPCC, visar sig fjärrvärmesektorn enligt våra beräkningar utgöra den kanske största koldioxidutsläpparen av alla svenska verk¬samheter – cirka 20 miljoner ton koldioxid (CO2) per år – istället för anförda 3,52 miljoner ton . Med en riktig kalkyl är det sannolikt 5 miljoner ton för sopor och ytterligare 15 miljoner ton för skogsbiobränslen. 20 miljoner ton kan jämföras med inrikes transporters 15 miljoner ton eller hela industrins 14,5 miljoner ton.
Visa alla nyheter

På gång

2022-05-20

Mitsubishi Electric inleder samarbete med Special Olympics Sverige

Mitsubishi Electric blir officiell sponsor till Special Olympics verksamhet i Sverige. Samarbetet sträcker sig över tre år.
2022-05-19

Finland och Sverige stärker samarbetet för att driva industrins gröna omställning

Finlands och Sveriges näringsministrar har idag uttryckt en gemensam politisk vilja att intensifiera samarbetet i industripolitiska frågor där ländernas intressen och kunnande möts.
2022-05-19

Schneider Electric inleder samarbete med Tosibox

Schneider Electric inleder ett samarbete med techföretaget Tosibox för att koppla upp fastigheter till internet. Tosibox ”Plug and Go”-lösning uppges tillåta kunder att på ett säkert och kostnadseffektivt sätt koppla upp sina byggnader mot internet för att möjliggöra nya digitala tjänster och funktionslösningar. Detta minimerar antalet resor, samtidigt som det bidrar till ökad effektivitet och en minskad klimatpåverkan som följd.
2022-05-19

Ultralåg överhettning för ökad energieffektivitet

Ultralåg överhettning kan ge energibesparingar på upp till 30 % och en återbetalningstid på ner till ett år för kylsystem. Det menar Advansor som lanserar sin nya Ultra-low Super Heat-modul.
2022-05-18

Carrier lanserar vätskekylare med köldmedium HFO R-1234ze för industriella processtillämpningar

Carrier introducerar AquaForce Vision 30KAV, en ny serie kompakta vätskekylare för processkyla som beskrivs leverera höga prestanda och använder köldmediet R-1234ze. Den nya serien med vätskekylare uppges ha optimerats för industriella processer inom t.ex. livsmedelsproduktion, läkemedelsproduktion, kemiindustrin, plastframställning, metallindustrin samt för tillämpningar som kräver särskilt tillförlitlig kyldrift ner till -12 °C.