Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Nyheter

Film1020x340

Informationsfilm om f-gasförordningen

2018-08-17 - För att nå ut till en bredare publik med information om f-gasförordningen och de konsekvenser som den medför har en video tagits fram tillsammans med AREA. Videon ger dig en övergripande översikt av det snåriga regelverk som f-gasförordningen utgör och ger dig praktiska tips om vad man bör tänka på som operatör av kyl- och värmepumpsanläggningar. Se videon här...
DatorUtbildning

Svenskt Geoenergicentrums kursutbud

2018-08-14 - Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för geoenergifrågor, som samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i samhället. Utbudet innefattar kurser och branschförankrade seminarier och workshopar om värme, kyla och energilagring från mark, yt- och grundvatten. Svenskt Geoenergicentrum erbjuder kurser om grunderna kring geoenergin och dess marknad, förutsättningar och tillämpningar, såväl som fördjupad övning i dimensionering av borrhålslager för värme och kyla.
NYHET_KLIMAT_sommarfotter

Effekten av värmeböljor förvärras av brist på kyltekniker

2018-08-08 - Sommarens värmebölja har lett till kraftigt höjda temperaturer inomhus och många samhällsviktiga verksamheter har drabbats hårt. Sjukhus, vårdinrättningar, serverhallar och livsmedelshanteringen är några av de områden som fått uppleva det.
RisingPrices1020x340

Värmepumpförsäljningen fortsatt stark

2018-08-03 - Första halvåret 2018 har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 8%. Tittar vi på enbart andra kvartalet var försäljningsökningen 5%. Försäljningen har ökat inom samtliga värmepumpssegment.
banner_1020x340

Fossilfritt Sverige - hur ska det gå till?

2018-07-23 - Äntligen är årets viktigaste branschdag Svenska Kyl & Värmepumpdagen tillbaka – mer aktuell än någonsin. Med ett 15-tal kostnadsfria seminarier kan du bland annat lyssna till Maria Wetterstrand när hon pratar om hur vi ska få till ett fossilfritt Sverige 2045. Anmäl dig redan idag och säkra din plats...
Fler nyheter

På gång

12
Okt
2018
Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2018

Årets viktigaste branschträff 2018! Den 12 oktober är det äntligen dags för 2018 års upplaga av Svenska Kyl & Värmepumpdagen. Läs mer här.

Nyheter från Kyla & Värme