Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Nyheter

Bygghjälmar1270x340

Dags att byta till nya ID06-kort

2018-12-05 För att fortsatt kunna garantera en sund konkurrens i bygg- och installationsbranschen har säkerhetsnivån på ID06-korten höjts, så att identiteten hos arbetsgivare och medarbetare säkerställs. Ni behöver därför teckna nya ID06-avtal och införa de nya säkrare korten. Detta måste vara klart senast den 20 juni 2019 då de gamla korten slutar att fungera.
Hus1270x340

Ny studie visar att effektbehovet i Sverige kommer att minska tack vare ökat genomslag för värmepumpsteknik

2018-11-15 Ett projekt, som delfinansierats av Svenska Kyl & Värmepumpföreningens och Energimyndighetens samverkansprogram, har nyligen släppt en studie om Värmepumpars påverkan på effektbalansen idag och i framtiden. Studiens huvudslutsats är att effektbehovet i Sverige kommer att minska tack vare prestandaförbättringar hos redan installerade värmepumpar och övergångar från elvärme till värmepumpar.
Koncentration1270x340

Kommuner och landsting behöver säkra upp mot extremväder

2018-11-08 När sommaren var som varmast fick flera offentliga verksamheter problem. Bland annat fick Södertörns högskola stänga av sitt IT-system när Karolinska sjukhuset behövde all fjärrkyla i området. Med ett klimat i förändring kommer de varma somrarna bli vanligare - låt sommaren 2018 blir ett startskott för värmesäkring av arbetsplatser och kritiska samhällsfunktioner. Det skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i en opinionstext som publicerades i Dagens Samhälle idag.
chart_1270x340

Värmepumpsmarknaden stabil

2018-11-07 Försäljningen av värmepumpar är på en fortsatt hög och stabil nivå, visar försäljningsstatistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Under årets första tre kvartal har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 6 procent. Tittar vi på enbart tredje kvartalet var försäljningsökningen 1 %.
byggnad

Energiföretagens hemställan ett steg i fel riktning

2018-11-06 Energiföretagen (fd. Svensk Fjärrvärme) insände till näringsdepartementet per den 25 oktober en hemställan om ändring i förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen vill genom att bemöta Energiföretagens hemställan ge näringsdepartementet vår branschs syn i frågan.
Fler nyheter
Nyheter från Kyla & Värme
2018-12-05

Samarbete mellan Rise och KVI ska synliggöra potentiell energibesparing hos värmepumpar

Rise Research Institutes of Sweden utvärderar luft/luftvärmepumpar tillsammans med KVI Kyl och Värmepumpsimportörerna enligt en nyutvecklad provmetod. Syftet med provmetoden är att göra det enklare för slutanvändaren att jämföra potentiell energibesparing mellan olika värmepumpsmodeller.
2018-12-04

En kontroversiell klump har fått en helt ny insida

På Östermalm i Stockholm ligger en grå betongbyggnad som engagerat människor sedan den byggdes 1967-69 – före detta Arkitekthögskolan. Nu har Comfort-medlemmen Rhodins Rör ansvarat för installation av bergvärme, vatten och avlopp när lokalerna gjorts om helt.
2018-11-30

Frikyla vid nytt äldreboende i Norrköping

Vid Klockartorpet, nära Borgsmo idrottsplats i västra delarna av Norrköping har ett nytt äldreboende byggts med sammanlagt 120 vårdplatser fördelade på två huskroppar med en mindre byggnad mellan sig. Månsson Rör fick totalentreprenaden för VS-arbetena och uppdragsgivare var Erlandssons Bygg.
2018-11-30

Vi är fler - men använder inte mer el

Förra året låg elanvändningen i Sverige på samma nivå som år 1990 - trots att befolkningsmängden ökat med ungefär 1,5 miljoner. Totalt producerades 160,5 TWh el i Sverige, vilket var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.
2018-11-30

"Kommuner och landsting behöver säkra upp mot extremväder"

När sommaren var som varmast fick flera offentliga verksamheter problem. Södertörns högskola fick stänga av sitt IT-system när Karolinska sjukhuset behövde all fjärrkyla i området. I Malmö skickades elever hem när innetemperaturen uppgick till 30 grader. Med ett klimat i förändring kommer de varma somrarna bli vanligare - låt sommaren 2018 blir ett startskott för värmesäkring av arbetsplatser och kritiska samhällsfunktioner. Det skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle.