Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Nyheter

Nordbygg1020x340

Nordbygg 2018 - Entreprenörstorget

2017-12-06 - Planerna för Nordbygg 10-13 april 2018 är igång, och liksom 2016 kommer Svenska Kyl & Värmepumpföreningen att som en del av sin monter anordna ett Entreprenörstorg. En möjlighet för stora och små medlemsföretag att delta i mässan till en låg kostnad och en låg resursinsats.
Supermarket_R404A_ICA1020x340

Strängare krav på kyl- och frysskåp för kommersiellt bruk

2017-12-01 - Från 1 juli 2016 gäller krav på energimärkning, informationsblad (så kallat product fiche) samt teknisk dokumentation för professionella kyl, frys och kombinerade kyl- och frysskåp. Under 2018 skärps kraven ytterligare...
20160428_101440_1020x340

Nya föreskrifter - skydd mot risker med trycksatta anordningar

2017-12-01 - Den 1 december börjar de nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) att gälla. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida
Area1020x340

Höstmöte i AREA

2017-11-24 - Två gånger per år, höst och vår, håller AREA gemensamma möten, så kallade generalförsamlingar. Vid höstmötet har AREA som rutin att diskutera kring, besluta om och revidera kommande års arbetsplan. Så skedde även denna gång. Under 2018 kommer AREA att jobba kring följande sex fokusområden...
Pumpen_app1020x340

Köldmedie-App från AREA

2017-11-23 - AREA, den europeiska kyl- och värmepumpföreningen för entreprenörer där SKVP är medlemmar, har tagit fram en köldmedie-App för Iphone och Android. I Appen kan man dels göra beräkningar över vilken växthuspåverkan olika köldmedier har, samt vad som gäller kring läcksökningsintervall beroende på fyllnadsmängd.
Fler nyheter