Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Nyheter

GrafMänniska1270x340

Höstens konjunkturrapport presenterad

2020-09-22 Höstens konjunkturrapport från Navet Analytics har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Hör följer en kortare sammanfattning av vad som står där.
Magasin1270x340

Nytt nummer av Klimat finns att läsa nu!

2020-09-18 Årets tredje nummer av Klimat är ute nu. I nummer 3 kan du bland annat läsa om det rekordhöga trycket till yrkeshögskolans kyl- och värmepumputbildningar. Du kan också läsa om att branschens yrkesnomenklatur uppdateras och att Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2020 blir digital, detta och mycket mer!
kvpdagen_online_v1

KVP-dagen ställer om till online-event!

2020-09-09 Svenska Kyl & Värmepumpdagen flyttar ut från Kistamässan och in på nätet. I år blir nämligen arrangemanget i digital form, via eventets hemsida kvpdagen.se, vilket öppnar för att ännu fler kan ta del av det.
Enironment1270x340

Nordiska ministerrådet har släppt upphandlingsvägledning för naturliga köldmedier

2020-09-03 Nordiska ministerrådet har släppts en vägledning och kriteriedokument för upphandling av kyl- och värmepumpanläggningar med naturliga köldmedier. Huvudsyftet med dokumentet är att öka andelen produkter med naturliga köldmedier i offentlig upphandling genom att exkludera användningen av HFC och HFO där det är möjligt.
Pilar1270x340

Nu startar forskningsprojektet Värmemarknad Sverige en ny etapp

2020-08-27 Nu startar Profu en fjärde etapp av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Värmemarknad Sverige. Inom Värmemarknad Sverige uforskas hur marknaden och dess aktörer tillsammans kan bidra till ett resurseffektivt, flexibelt och robust energisystem. Det övergripande målet är att öka kunskapen om hur den svenska marknaden för värme och kyla kan fortsätta att möjliggöra en hållbar och resurseffektiv omställning av hela energisystemet.
Fler nyheter
Nyheter från Kyla & Värme
2020-09-23

Gea säljer kompressortillverkaren Bock

Som en del i arbetet med att fokusera på sina strategiska kärnmarknader, livsmedels- och läkemedelsindustrier, säljer Gea nu kompressortillverkaren Bock till Nord Holding. Bock har varit en del av Geas Refrigeration Technologies Group.
2020-09-15

Instalco förvärvar MR Rör

Instalco växer ytterligare inom VS-området i Stockholm genom förvärv av MR Rör i Storstockholm AB. Bolagets huvudfokus är att arbeta med kommuner och kommunala bostadsbolag genom ramavtal. MR Rör utför entreprenader och service inom värme, vatten, kyla och sanitet. För verksamhetsåret 2019 uppgick omsättningen till cirka 35 miljoner.
2020-09-15

Assemblin Ventilation förvärvar Luftkompaniet

Assemblin förvärvar ventilationsbolaget Luftkompaniet Sjöblom AB med en årsomsättning på cirka 80 MSEK per år och drygt 15 anställda. Luftkompaniet har verksamhet främst i Stockholmsregionen.
2020-09-14

Ahlsell lanserar konceptet Hälsa & Säkerhet

I höst lanserar Ahlsell konceptet Hälsa & Säkerhet, ett helhetsgrepp kring de risker som påverkar deras kunders fysiska arbetsmiljö. Satsningen beskrivs gå i linje med Arbetsmiljöverkets nollvision att ingen ska bli sjuk, skadad eller i värsta fall inte komma hem från jobbet.
2020-09-14

Överskottsvärmen från ICA Nära-butiken värmer hela fastigheten

Nu har ICA Nära-butiken förvandlats till en modern, miljövänlig och energisnål livsmedelsbutik. Det som återstår är att koppla upp kylsystemets effektiva värmeåtervinning. Utöver ICA Nära-butiken kommer värmeåtervinningen också gå till att värma upp fastighetens övriga butiker samt åtta lägenheter. Ägaren av fastigheten står för kylsystemets värmeåtervinning.