EHPA Quality Label

Obs! EHPA Quality Label kommer inom tid att fasas ut till förmån för det nya HP Keymark.

EHPA Quality Label började som ett sammarbete mellan värmepumpsföreningar i Österrike, Tyskland och Schweiz med syftet att skapa gemensamma krav för att säkerställa kvalitén bland värmepumpar. Ideén har sedan dess utvecklats inom den europeeiska värmepumpsföreningen EHPA till konceptet EHPA Quality Label. Förrutom länderna ovan finns numér EHPA Quality Label i Sverige, Finland, Belgien, Frankrike och Nederländerna, totalt 11 länder. Fler länder väntas successivt införa EHPA Quality Label.

EHPA Quality Label, i form av ett certifikat, ges till elektriskt drivna apparater för rumsuppvärmning, med eller utan möjligthet till tappvarmvattenberedning, med en kapacitet på upp till 100 kW som använder luft, vatten eller geotermiska värmekällor. För att kvalificera sig för EHPA Quality Label krävs att värmepumpen klarar de av EHPA ställda krav vad gäller funktion men även distributörens servicenivå.

Nyckelkraven är som följer:

a) Att samtliga komponenter efterföljer nationella regler och krav (CE-märkning)

b) Att följande lägsta värden på effektivitet efterföljs och är testade i laboratorium som är accrediterade enligt ISO 17025 för tester enligt de standarder som följer:

EN 14511:
- Vätska-vatten B0/W35, COP 4,30
- Vatten-vatten W10/W35, COP 5,10
- Luft-vatten A2/W35, COP 3,10

EN 14825 (SCOP):
- Luft-luft, minst energieffektivitetsklass A enligt europeeiska regler dvs SCOP 3,4.

EN 15879-1:
- Direktförångande system till vatten E4/W35, COP 4,30

EN 16147:
- Värmepump för enbart tappvarmvattenberedning

c) Uppgiven ljudeffektnivå enligt EN 12102

d) Dokumentation kring försäljning, distribution, dimensionering, service och användning i de språk som förekommer i de länder där värmepumpen säljs.

e) Förekomst av servicenätvärk inom försäljningsområdet med en svarstid för konsumenter som ej överstiger 24 timmar.

f) Minst en tvåårig fullständig garanti samt en deklaration där det framgår att det skall finnas tillgång till reservdelar under en period om minst 10 år.

För mer information se EHPAs hemsida.