Entreprenörer, Installatörer & Serviceföretag

Denna kategori är till för företag som bedriver försäljning, installation och service av kyl-, frys- och värmepumpsanläggningar och därmed förenlig verksamhet.

Ansök här
 

Medlemsavgifter

Den totala avgiften är uppdelad på en del till föreningen plus en del till servicebolaget som är baserad på antal anställda* enligt nedan:

Avgift till föreningen
Avgift (momsbefriad)
1 400 kr/år

 

Avgift till servicebolaget:
Antal anställda* Avgift, SEK, exkl.moms.*
0-3 7 600
4-8 10 900
9-15 16 000
16-25 23 700
26-50 37 900
76-100 81 000
Fler än 100 116 500

*Antal anställda upptar samtliga anställda på företaget, t ex. arbetsledare, tekniker/installatör, kylmontör, säljare, administratör osv. Observera att även företagsledare/VD räknas in i antalet anställda. I företag med tvärfacklig verksamhet räknas samtliga anställda, som omfattas av verksamhet rörande kyl- och värmepumpar.

** Avser avgiften för 2024. Avgiften räknas upp varje år enligt konsumentprisindex, KPI.

 MedlemsansökanVi önskar erhålla faktura per: *
*Ange antal anställda * (Avgiften räknas upp varje år enligt konsumentprisindex, KPI.)

Antal anställda upptar samtliga anställda på företaget, t ex. arbetsledare, tekniker/installatör, kylmontör, säljare, administratör osv. Observera att även företagsledare/vd räknas in i antalet anställda. I företag med tvärfacklig verksamhet räknas samtliga anställda, som omfattas av verksamhet rörande kyl- och värmepumpar.
Skicka