Värmepumpförsäljningen

Värmepumpsförsäljningen

Värmepumpbranschen har kontinuerligt sedan 1982 samlat in statistik över sålda värmepumpar i Sverige. Varje kvartal presenteras det senaste kvartalets försäljningssiffror. Här kan du också finna sammanställning av statistik från 1982 fram till idag.

 

Årsstatistik

År Titel Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2024 Värmepumpsbranschen bromsar in Q1        
2023 Fortsatt hög tillväxt i värmepumpsbranschen Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2022 Värmepumpbranschen gör ett starkt första kvartal trots oron i omvärlden Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2021 Högtryck för värmepumpbranschen Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2020 Mycket positivt värmepumpår 2020 - trots rådande pandemi Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2019 Dämpad avslutning på året Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2018 Stark avslutning på året Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2017 Fortsatt stark försäljning av värmepumpar Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2016 Försäljningen av värmepumpar steg under Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2015 Positiva trend under 2015 med ökande försäljning... Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2014 2014 började precis som avslutningen på 2013... Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2013 Året började tufft för värmepumpbranschen Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2012 Det blev ett tufft år för värmepumpbranschen Q1 Q2 Q3 Q4 Helår