Kyla

Kyla

Behovet av kyla finns i hela samhället och är ofta något vi tar för givet. Ett av de viktigare områdena är givetvis förvaring av livsmedel men kyla används även för att ge ett bra inomhusklimat. Allt fler industriella processer kräver också kyla och på vår fritid vill vi ha möjlighet att åka både skridskor och skidor oberoende av väderläget. Avfuktning av luft i till exempel simhallar, industrier, tryckerier och kontor är andra vanliga applikationer för kyla. Som du märker finns det en hel del uppdrag för våra medlemsföretag att bistå kunderna med. Marknaden för kommersiella kylapplikationer och luftkonditionering har varit, och är fortfarande, under snabb utveckling. Nya regler för köldmedier, personcertifiering, företagscertifiering och normer för hur man ska arbeta. Det händer saker hela tiden, och det krävs resurser för att hålla sig uppdaterad om allt. Detta gäller både dig som installerar och underhåller systemen och dig som använder dem i din verksamhet. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har hjälpt medlemsföretag, marknad och myndigheter med allt detta i över sex decennier och står redo för de nya utmaningar som kommer med t ex ny f-gasförordning och ökade krav på energi- och miljöeffektivisering.