FAQ

Vanliga frågor - med svar

Här kan få svar på vanliga frågor och hitta instruktionsfilmer etc.

Alla
Värmepumpar
Svensk Kylnorm
Köldmedier & F-GAS
Fakturafrågor
Övrigt
Vanliga frågor
Instruktionsfilmer

Vanliga frågor

Värmepumpar - Allmänt

Efter installation av värmepump får jag knäppningar i rören. Vad är det och hur får jag det att försvinna?

Det är temperaturskillnaden i rören som gör att det blir ett knäppande ljud. Detta blir tack vare att du har en växelventil monterad i värmepumpen som släpper ut begärd värme direkt på radiatorsystemet jämför med en shunt som "smyger" ut värmen i radiatorsystemet. Växelventilen har bara två lägen: öppen/stängd. Kontakta installatören så har han ett utjämningskärl som man sätter in emellan växelventil och radiatorer. Om inte knäppningarna helt försvinner så reduceras de kraftigt.

Får vem som helst installera en luft/luftvärmepump?

Nej. Enligt lag (Köldmedieförordningen SFS 2007:846) krävs det dels att företaget är certifierat (sk F-gas) samt även att personen som utför installationen har ett personcertifikat. Båda certifikaten utfärdas av INCERT. Vad mer är, om inte värmepumpen installerats på rätt sätt är risken överhängande att de utlovade energibesparingarna helt eller delvis uteblir. Eller ännu värre, att maskinen helt enkelt tackar för sig och havererar. En billig värmepump kan med andra ord lätt bli en dyr affär.

Kan en luft/luftvärmepump klara hela husets värmebehov?

Nej det kan den inte. Den kan inte heller producera tappvarmvatten. De moderna luft/luftvärmepumparna är dock mycket effektiva. De har en värmefaktor (COP) på cirka 3,3 vid minus 10°C. Värmefaktor är ett mått på värmepumpens effektivitet. Det är relationen emellan tillförd och avgiven effekt. Skilj dock på årsvärmefaktor (SCOP) och värmefaktor. Årsvärmefaktor är ett snitt över året på Din ort och värmefaktor är i regel det bästa under det mest optimala förhållandet. I Mälardalen är det cirka 80 timmar per år när det är 15 minusgrader eller kallare. Snittemperaturen i Stockholm ligger på +6,6 i Malmö på +7,8 i Sundsvall på +3,2 och i Luleå på +1,6.

Hur jämför jag effekt på värmepump utifrån modellbeteckning?

Tillverkarna är fria att sätta vilka modellbeteckningar de vill varför de inte nödvändigtvis behöver ge någon indikation på värmepumpens effekt eller effektivitet. Vanligt är dock att man för in siffran 9 eller 12 samt 25 eller 35 i modellbeteckningen. 9 och 12 innebär generellt en nominell kyleffekt på 9.000 resp. 12.000 BTU/h (British Thermal Unit) vilket i kW motsvarar 2,64 resp. 3,52 kW.

Vad gäller siffrorna 25 resp. 35 betyder de generellt 2,5 resp 3,5 kW nominell kyleffekt.

Notera att vi här talar om effekten när man kyler med värmepumpen. Värmeeffekten blir alltid högre än kyleffekten då man kan ta tillvara på värmeförlusterna i kompressorn.

Man kan i "grova drag" jämföra "storleken" på en värmepump med dessa siffror. Det varierar dock mellan tillverkare vad som menas med nominell effekt. Effekten är beroende av vilken temperatur det är ute samt med vilket varvtal man kör kompressorn.

Svensk Kylnorm - Allmänt

Hur snabbt får jag mitt inlogg till digitala SKN?

Efter beställning så tar det normalt ett par arbetsdagar.

Vad kostar Svensk Kylnorm?

Du hittar priserna i vår webshop.

Hur beställer jag Svensk Kylnorm?

Du beställer de olika delarna i SKN i vår webshop.

När uppdateras Svensk Kylnorm?

SKN uppdateras kontinuerligt. Den del som för närvarande är under updatering (december 2023) är Allmän del 2. Den är delvis publicerad under digitala kylnormer.

Finns Svensk Kylnorm digitalt?

Ja, den finns både digitalt och i tryck. Köper du den tryckta versionen så ingår ett abonnemang på den digitala versionen. Regelförteckning finns för övrigt endast digital.

Kan man abonnera på bara de digitala delarna av Svensk Kylnorm?

Ja, det går bra att ha abonnemang på endast digitala versioner.

Behöver jag ha Svensk Kylnorm?

Om du arbetar på nivå I - V med kyla och värmepumpar så är SKN ett bra stöd för att följa lagstiftningen. Om du ska företagscertifiera så behöver du Faktabladen.

Vad ingår i Svensk Kylnorm?

Svensk Kylnorm består av a) Allmän del, b) Faktablad, c) Aggregat med  brandfarliga köldmedier, d) Lufkonditionering i motorfordon, e) Ammoniak och f) Regelförteckning.

Varför kommer jag inte in i digitala SKN?

Om du använder webläsaren Chrome så kan det hjälpa att gå in i "inkognitoläge" (tryck på de tre vertikala punkterna uppe i högra hörnet). Om inte det räcker så pröva att radera dina cookies.

Köldmedium

Vilket köldmedium ska jag välja?

alltomfgas.se hittar du all information rörande köldmedier och f-gaslagstiftning. Du hittar även guidelines och annan bra information.

Certifikat F-GAS

Hur hittar jag information för att svara på frågor inför mitt företagscertifikat?

En bra källa för att kontrollera både personliga respektive företagscertifikat är incertonline.se - som uppdateras och underhålls av Incert AB, vilka utfärdar certifikaten.

Hur ser jag om ett personcertifikat är giltigt?

En bra källa för att kontrollera både personliga respektive företagscertifikat är incertonline.se - som uppdateras och underhålls av Incert AB, vilka utfärdar certifikaten.

Lagstiftning

När träder nya F-gasförordningen i kraft?

På hemsidan alltomfgas hittar du all information rörande köldmedier och f-gaslagstiftning. Du hittar även guidelines och annan bra information.

Kommer Pfas att förbjudas?

På hemsidan alltomfgas hittar du all information rörande köldmedier och f-gaslagstiftning. Du hittar även guidelines och annan bra information.

Abonnemang Svensk Kylnorm

Vad kostar Svensk Kylnorm?

Du hittar priserna i vår webshop.

Medlemsavgift

Hur ofta kommer fakturan för medlemskapet?

Medlemskategori B & C faktureras 1 ggr/år, i början på året. Kategori A faktureras 2 ggr/år.

Jag har sagt upp mitt medlemskap men har ändå fått en faktura?

Medlemskap i föreningen upphör vid det årsskifte som inträffar näst sex månader efter en skriftlig uppsägning. Har medlemsskapet sagts upp senare än sex månader innan närmaste årsskifte träder uppsägningen i kraft först efterföljande årsskifte. Det är sannolikt därför som du har fått en faktura, trots uppsägning.

Varför är faktura uppdelad i service och medlemsavgift?

Medlemsavgiften är en ej avdragsgill kostnad och momsfri medan serviceavgiften är en avdragsgill kostnad och momsbelagd.

Hur mycket kostar det att bli medlem?

Meldemskap finns i 3 olika kategorier - A, B & C. Dessa har olika avgifter beroende på vilken typ att verksamhet som företaget bedriver, t.ex. tillverkade eller installatör. Läs med under respektive medlemskategori.

Faktura - Övrigt

Vart vänder jag mig om jag har faktura frågor?

Mejla din fråga till faktura@skvp.se så hjälper vi dig.

Jobb & Utbildning

Har Svenska Kyl- och värmepumpföreningen utbildningar?

De utbildningar som för närvarande finns kan hittas via SKVPs webshop.

Hur blir jag kyl- och värmepumptekniker?

Länk till https://skvp.se/yrke/bli-kyl-o-varmepumptekniker

Hur hittar jag de utbildningarna som finns?

Länk till https://skvp.se/yrke/bli-kyl-o-varmepumptekniker

Hur hittar jag en APL-plats?

APL platser är något som arbetas med mellan skola och i första hand arbetsgivare i respektive skolas primära upptagningsområde

Varför är det för skillnad mellan kyl- och värmepumpmontör och kyl- och värmepumptekniker?

länk till hemsidan där vi kanske ska beskriva detta lite mer utförligt?

Kan man arbeta utomlands som kyl- och värmepumptekniker?

Ja, inom EU finns en överenskommelse om ömsesidigt erkännande av f-gas certifikat utfärdat i annat EU-land. Man behöver dock få sitt certifikat översatt av det organ/företag som utfärdar certifikaten i EU-landet man vill arbeta i.

Jag vill byta yrke till kyl- och värmepumptekniker?

Låter som en bra idé. Inget du kommer att ångra.

Vad krävs det av mig som kyllärare?

Att du har bra kunskap i ämnet du ska lära ut i samt att du brinner för att ge dina elever en bra bas inför sitt kommande yrkesliv

Medlem

Varför ska man bli medlem i Svenska Kyl- & Värmepumpföreningen?

Att vara medlem i branschorganisationen upplevs av kunderna som en styrka och kvalitetsgaranti och för ett företag är det en god idé att ha en stark organisation bakom sig. Som medlem i SKVP blir du inte bara marknadsförd utan får också tillgång till en mängd servicefunktioner.

Bli medlem här

Hur blir man medlem?

Genom att ansöka om medlemskap i korrekt kategori via ansökningsformuläret på hemsidan. Efter att den inkommit så tar det ca en vecka för oss att hantera ansökan. Håll utskick i inkorgen då vi efterfrågar kompletterande svar på frågor vid ansökan.

Vad är skillnaden på de olika medlemskategorierna?

*Informationskund (kategori C)är till för företag som inte bedriver tillverknings-, import-, installations- och/eller serviceverksamhet avseende frys-, kyl- och värmepumpanläggningar. *Kategori B är till för Entreprenörer, Installatörer och Serviceföretag som arbetar med installations- och/eller serviceverksamhet avseende frys-, kyl- och värmepumpanläggningar. *Kategori A är till för Tillverkare. Importörer & Grossister.

Hur får jag mitt medlemsbevis?

I dagsläget skickas medlemsbevisen ut på förfrågan till info@skvp.se, i första hand som PDF av miljöskäl. Önskar en medlem att få medlemsbeviset utskicket och skickat till sig så går även det bra vid förfrågan, alt beställning i webbshopen.

Hur mycket kostar det att bli medlem?

Meldemskap finns i 3 olika kategorier - A, B & C. Dessa har olika avgifter beroende på vilken typ att verksamhet som företaget bedriver, t.ex. tillverkade eller installatör. Läs med under respektive medlemskategori.

Jag har glömt mitt lösenord, hur skapar jag ett nytt?

Har du en aktiv inloggning så skapar du ett nytt lösenord genom att följa instruktionerna under "Glöm Lösenord?".

Jag vill byta kontaktperson?

Mejla till info@skvp.se så hjälper vi dig.

Hur avslutar jag mitt medlemskap?

Genom att skicka in en skriftlig uppsägning till antingen info@skvp.se eller faktura@skvp.se

Övrigt

Varför får jag inget nyhetsbrev?

Du kan ha blivit placerad som en ”total opt-out” (kan hända om man avregistrerat sig) som gör att du inte får våra mejlutskicken längre. Du kan få bort detta genom att gå efter denna länk: Anmäl dig till e-postutskick för att kunna få våra mejl igen. Om det inte fungerar, skicka ett mejl till info@skvp.se så hjälper vi dig.

Vi vill marknadsföra oss ut mot företag i branschen, hur gör vi?

Branschtidningen Kyla & Värme - som har både tryckta och digitala kanaler ut mot marknaden - skulle vi rekommendera för bästa genomslag. Kontaktuppgifter och mer information om Kyla & Värme på kylavarme.se

Hittade inga sökresultat på den aktuella termen...

Support

Vid fel eller frågor som inte besvaras här i hjälpavsnittet, kontakta oss på mail info@skvp.se eller på telefonnummer 08-512 549 50.

Vid fel eller frågor som inte besvaras här i hjälpavsnittet, kontakta vår support via mail eller telefon.