Certifiering

Certifiering

För att ett företag ska få göra ingrepp i kylkretsen i aggregat med f-gaser krävs att både företaget och personer som utför ingreppen är certifierade.

 

Personcertifiering

Följande krav gäller för personcertifiering:

 • Godkänt skriftligt prov avseende kunskaper om teknik och bestämmelser
 • Godkänt praktiskt prov avseende förmågan att uppfylla kraven på miljö och säkerhet.

 

Certifikat utfärdas i 5 kategorier:

 • Kategori I. För ingrepp oavsett fyllnadsmängd
 • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder mindre än 3kg
 • Kategori III. Återvinning av fyllnadsmängder mindre än 3 kg
 • Kategori IV. Läckagekontroll utan att göra ingrepp i köldmediekretsen
 • Kategori V. För mobil A/C.

 

Företagscertifikat

I ansökan av företagscertifikat ska följande uppgifter framgå: Krav och ansökan hittar du på Incerts hemsida här och här.

 1. Förteckning över certifierade personer i företaget
 2. Vilken kategori som avses.
 3. Förteckning över utrustning och instrument som berör certifieringens krav
 4. Rutiner för egenkontroll av utrustningen
 5. Rutiner för hur läckagekontroll sker
 6. Rutiner för hur köldmediehantering av system sker
 7. Rutiner för hur evakuering/vakuumsugning av system sker
 8. Rutiner för hur hantering av anläggningsregister sker
 9. Av behörig person undertecknat avtal
 10. Kopia på företagets registreringsbevis.