Heat pump KEYMARK

Vad är CEN Heat Pump KEYMARK?

Heat Pump KEYMARK är ett frivilligt, fristående, europeisktcertifieringssystem (ISO typ 5) för alla typer av värmepumpar för rumsuppvärmning, med eller utan tappvarmvattenberedning, samt värmepumpar förtappvarmvattenberedning som förekommer enligt Ecodesign samt EU förordning 813/2013 och 814/2013. Certifieringen baseras på friståendetredjepartstester i enlighet med HeatPump KEYMARKS produktkrav och överensstämmer med prestandakraven i Ecodesign Lot 1 och 2. Heat Pump KEYMARK ägs av den Europeiska Standardiseringsorganisationen CEN. Certifikaten utfärdas av fristående certifieringsorgan för produkter som uppfyller certifieringssystemets kravspecifikation. Systemet är tillgängligt för alla europeiska certifieringsorgan. Tillverkare som är intresserade av att certifiera sina produkter kan ansöka om certifikat hos någon av de certifieringsorgan som finns listade på www.heatpumpkeymark.com/cb

Fördelar

  • Ett enda europeiskt certifikat öppet för alla
  • Tredjepartstestning av prestanda med testpunkter enligt Ecodesign (EU-förordning 813/2013 och 814/2013); initial testning och årlig omtestning.
  • Återkommande fabrikskontroller och kontroller av kvalitetshantering
  • Ett transparent och starkt system för att skapa förtroende på marknaden
  • Ömsesidig acceptans bland alla deltagande certifieringsorgan
  • Smidig övergång från de nuvarande certifieringssystemen: EHPA – Quality label, MCS i Storbritannien, NF PAC i Frankrike och LCPHP.

Hur du deltar

Tillverkare eller distributörer som önskar certifiera sina produkter enligt Heat Pump KEYMARK ansöker hos valfritt godkänt certifieringsorgan. Certifieringsorganet tillhandahåller ansökningshandlingar samt information kring testning, inspektion och utvärderingsprocedurer såväl som certifieringskostnader.

Testningarna kan utföras hos någon av de testinstitut som respektive certifieringsorgan samarbetar med.

Certifieringsystemet är öppet för nya testinstitut. De som önskar delta kontaktar valfritt certifieringsorgan för att upprätta ett samarbete.

Kraven på testinstituten finns listade i bilaga H i Heat Pump KEYMARKs officiella dokument.

Alla officiella dokument tillhörande Heat Pump KEYMARK finns tillgängliga på www.heatpumpkeymark.com

Följande certifieringsorgan deltar redan i Heat Pump KEYMARK:

  • DIN CERTCO (Tyskland)
  • SP CERT (Sverige)
  • SZU Test (Tjeckien)
  • VDE Cert (Tyskland)

Certifieringsorgan som önskar delta kan ansöka om att bli auktoriserade via Heat Pump KEYMARKs hemsida.