Fastighet

Värmepumpar för större fastigheter

Redan idag är fastighetsvärmepumpar ett starkt växande marknadsområde tack vare ett ökat fokus på energi- och miljöeffektiva lösningar. Potentialen är dock ännu större.

Den kanske mest fördelaktiga värmepumpinstallationen är i fastigheter där det både finns ett värme- och kylbehov. Värmepumpens varma sida värmer de delar i fastigheten som har ett värmebehov (t ex lägenheter, kontorslokaler) och varmvattnet medan värmepumpens kalla sida står för luftkonditioneringen i t ex butiker och datarum.En maskin - två funktioner helt enkelt! För många fastighetsägare är en investering i en fastighetsvärmepump helt enkelt den bästa invensteringen för att både spara energi, pengar och göra en insats för miljön.