​Informationskund

Denna kategori är till för företag, organisationer eller personer som är intresserade av branschen men inte faller inom övriga medlemskategorier. Som informationskund ges du kontinuerligt information om vad som påverkar branschen på kort och lång sikt. Man kommer också ha tillgång till vissa interna aktiviteter och webbinarier. Men man kommer att erbjudas exklusiva digitala informationsträffar där t.ex. regler och kommande lagstiftning som berör branschen presenteras på ett mer övergripande sätt. Som informationskund har man inte tillträde till av grupper som drivs inom föreningen där ställningstaganden förankras. Som informationskunder är man inte är medlem i föreningen och erlägger bara en serviceavgift vilket gör att man inte har rösträtt på föreningens årsstämma.


​Ansök här

 

Serviceavgift

Avgift till servicebolget

Avgift (momsbefriad)*
11 600 kr/år

*Avser avgiften för 2024. Avgiften räknas upp varje år enligt konsumentprisindex, KPI.


Ansökan som informationskundSkicka