Villa

Förnyelsebar energi - bra för klimatet

Värmepumpen hämtar sin energi från naturen och dess energi klassas som förnyelsebar. Energi från solen lagras i berget, jorden, luften och vattnet. Det är alltså en helt naturlig energikälla som vi utnyttjar. Det blir strängare och strängare krav på vår energianvändning i byggnader. EU har slagit fast att vi ska minska den med 11,7% till år 2030. När det gäller uppvärmning är värmepumpar ett av de miljömässigt och driftekonomiskt absolut bästa alternativen.

Ekonomi

Att installera en värmepump är en större investering men den låga driftkostnaden gör att investeringen snabbt betalar sig. Dessutom

garderar man sig bättre mot framtida energiprishöjningar. Sammanfattningsvis kan man säga att en värmepumpanläggning rent ekonomiskt medför:

  • Minskad driftkostnad (ökat driftnetto), lägre hyra (Brf)
  • Högre värde på fastigheten
  • Dämpar kraftigt inverkan av energiprishöjningar
  • Minskat beroende av energileverantör

Miljö

Olika energikällor belastar vår miljö olika mycket. Väljer man en värmepump gör man en stor insats för miljön, eftersom 60-80% av energin kommer direkt från solen och således inte innebär någon miljöbelastning alls. Den energi i form av el som behövs för att driva värmepumpen utgör bara en liten del av den energi värmepumpen avger. Idag kan vi välja hur elen vi köper ska vara producerad. Väljer man då grön el, d v s el producerad enbart från förnyelsebara energikällor, blir bidraget till växthuseffekten i princip noll. Väljer man att installera värmepump, tar man samtidigt ansvar för vår gemensamma miljö. Klimatsmart - Förnyelsebar energikälla Liten miljöpåverkan Liten växthuspåverkan Möjlighet att välja miljöprofil från elleverantören

Trygghet

När man investerar i en anläggning som ska fungera i många år är det viktigt att man känner tillförlitlighet för driften och att man får den driftekonomi man räknat med. Därför är det är viktigt att välja en entreprenör som kan ta ett helhetsansvar och som har den breda kompetens som är nödvändig för denna typ av anläggning. Medlemmarna i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen arbetar med just dessa typer av anläggningar, oavsett om det är för flerbostadshus, kommersiella lokaler eller industri. Det borgar för bra funktion med god driftekonomi och hög tillförlitlighet.