Tillverkare, Importörer & Grossister

Denna kategori är till för företag som tillverkar eller importerar kylanläggningar och/eller värmepumpar i/till Sverige samt till företag som bedriver grossisthandel.

Ansök hör

 

Medlemsavgifter

 

Avgift till föreningen
Avgift (momsbefriad)
1 400 kr/år

 

Avgift till servicebolaget:
Omsättning/år (msek) Avgift, SEK, exkl.moms.*
0-50 54 000
50-100 80 000
100-200 106 000
200-400 165 000
400-800 266 000
Fler än 800 422 000
Grossiter 54 000

*Avser avgiften för 2024. Avgiften räknas upp varje år enligt konsumentprisindex, KPI.


MedlemsansökanVi önskar erhålla faktura per: *
Ange omsättning delar placerade på den Svenska marknaden: * (Avgiften räknas upp varje år enligt konsumentprisindex, KPI.)Skicka