Bli Kyl- och värmepumptekniker

Hur blir du KVP-tekniker?

Det finns olika vägar för att bli kyl- och värmepumpstekniker. Vanligast är att studera till montör på VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet med inriktningen kyl- och värmepumpsteknik. Därefter kan du studera vidare till kyl- och värmepumpstekniker på Yrkeshögskolan. Vid arbete direkt efter gymnasiet som montör kan du  genom arbetserfarenhet utvecklas till att bli tekniker.


Gymnasiet

För att utbilda dig till kyl- och värmepumpsmontör kan du gå gymnasieskolans treåriga VVS- och Fastighetsprogram och välja inriktning kyl- och värmepumpteknik i årskurs två. De teoretiska och praktiska grunderna lär du dig inne på skolan. Du gör även praktik ute på ett kyl- och värmepumpföretag. När du klarat av gymnasiet blir du kyl- och värmepumpsmontör och kan börja jobba direkt efter skolan.

Hitta närmaste gymnasietutbildning Gymnasial lärlingsutbildning

Minst hälften av utbildningen sker på ett företag, vanligt är att du kommer vara två dagar i veckan på skolan och tre dagar på ett företag men det kan skilja sig åt mellan skolorna. Teoriutbildningen sker både på skolan och på företaget.

Hitta närmaste gymnasiala lärlingsutbildning 
 

Jag gillar både hantverksdelen i yrket och de teoretiska kunskaperna. Det är viktigt att jobba systematiskt och lita på sig själv eftersom man hela tiden måste ta egna beslut. Du får en säker framtid eftersom det konstant finns behov av montörer och tekniker.  
Johan Pettersson, Östersund

 Arbetsmarknadsutbildning

Utbildningarna ges av olika utbildningsanordnare runt om i landet, och är korta, yrkesinriktade utbildningar till yrken med goda framtidsutsikter.

Det är flera saker som påverkar dina möjligheter att få gå en arbetsmarknadsutbildning. Är du intresserad av att gå en utbildning är det Arbetsförmedlingen som bedömer och fattar beslut om en arbetsmarknadsutbildning är aktuell för dig.

Mer information hittar du här Yrkeshögskoleutbildning

För att utbilda sig till kyl- och värmepumpstekniker kan du gå en utbildning på Yrkeshögskolan (Yh). Utbildningarnas längd varierar från två till fyra terminer. En tredjedel av utbildningen sker ute på företag under LIA-perioder. Vissa utbildningar kan du gå utan att tidigare läst kyl- och värmepumpsteknik på gymnasiet – du kan tex ha läst tekniskt eller samhällsvetenskapligt gymnasium. I slutet av utbildningen ges möjlighet att genomföra ett praktiskt och ett teoretiskt prov, som visar att du kan handskas med miljöfarliga ämnen. När du klarat proven blir du certifierad kyl- och värmepumpstekniker.

Hitta närmaste Yh-utbildning