Vad gör en kyl- och värmepumpstekniker?

Vad gör en kyl och värmepumpstekniker?

En kyl- och värmepumpstekniker arbetar med installationer och service av värmepumpar och kylanläggningar men även ventilationssystem kopplat till dessa anläggningar. Arbetet varierar från att montera och reparera små aggregat och pumpar till att bygga och installera anläggningar för större lokaler och byggnader. Värmepumpar finns i vanliga villor, bostadshus, kontor och industrier medan kylanläggningar används i matbutiker, frysrum och ishallar.

En kyl- och värmepumpstekniker är specialisten som både kan vara med och ta fram lösningen med rätt köldmedia till kunden och som är på plats innan, under och efter installationen för att se till så att systemen fungerar optimalt.  Varje dag i yrket får dem anta nya utmaningar eftersom alla anläggningar är unika och har olika förutsättningar. Kreativiteten sätts ständigt på prov. Många fortsätter jobba inom yrket hela livet och får successivt ansvar för större och mer avancerade anläggningar. Att jobba med kyl- och  värmepumpsteknik innebär därför en utveckling i sig.

En kyl- och värmepumpsmontör som börjar arbeta direkt efter gymnasiet kommer att ha ansvar för nyinstallation av kylanläggningar och värmepumpar.

Efter en utbildning på yrkeshögskolan eller arbete under en längre tid och sedan avlagt branschprovet för personcertifikat kommer huvuduppgiften sannolikt vara att ansvara för service av kyl- och värmepumpsanläggningar. De ser då till så att anläggningarna går energieffektivt, och löser problem om det skulle uppstå något fel på anläggningen.

Vill du veta mer i detalj om hur en dag som kyl- och värmepumpstekniker kan se ut, kan du kontakta någon av våra Yrkesambassadörer 

 


"Det bästa med yrket är att alla dagar ser olika ut vilket gör det så mycket roligare och mer utmanande. Jag ser mig själv som teknisk problemlösare där jag måste tänka smart för att komma fram till de bästa lösningarna. Jag åker ut på både avtalsservice och felanmälan, gör besök i skolor och i större fastigheter."
Julia Sörensen, KLimatkyl