Varför bli kyl-och värmepumpstekniker

Varför bli kyl- och värmepumpstekniker?

De flesta anläggningarna i vårt samhälle är mer eller mindre beroende av kyla och värme. Det kan handla om att kyla livsmedel i livsmedelsbutiker, kyla mediciner på sjukhus och ge värme i restauranger, eller att hålla en behaglig temperatur på kontoret. Det är alldeles för få som utbildar sig till kyl- och värmepumpstekniker i förhållande till behovet av arbetskraft. Därför är framtiden för nyutbildade tekniker mycket god.

Arbetsförmedlingens prognoser visar att konkurrensen om kylteknikerjobben är mycket låg, både det kommande året och på fem års sikt. SKVPs egen prognos visar att det finns ett behov av att anställa närmare 1 500 nya kyl- och värmepumpstekniker idag och ytterligare 650 skulle kunna anställas årligen i en femårsperiod. Samtidigt utbildas bara drygt 100-200 kyl- och värmepumpsmontörer att varje år, och cirka 200 kyl- och värmepumpstekniker från yrkeshögskolan.

Elever som har gått VVS- och fastighetsprogrammet tillhör också topp två av de gymnasieprogram där etableringsgraden  är som högst, både ett år och tre år efter avslutad utbildning. Att utbilda sig till kyl- och värmepumpstekniker är därför ett säkert kort för elever som vill börja jobba direkt efter studenten.

 

”Det mest spännande med jobbet är variationen, att jag får arbeta i olika miljöer och nya system och lära mig mer om dem. Sedan är det alltid kul att få positiv respons från kund när jag har gjort ett bra jobb.” 
Eddie Atterling, Gävle

 

Trygg framtid, bra lön och fina utvecklingsmöjligheter

Kyl- och värmepumpsbranschen är väldigt stark och det finns ett stort behov av att energieffektivisera både befintliga och nya anläggningar. Yrket kan ses som en mycket viktig pusselbit i arbetet som att ställa om till ett hållbart samhälle.

Yrket som kyl- och värmepumpstekniker passar den som är intresserad av att hitta olika tekniska lösningar, vill ha ett varierande och spännande yrke samt kan ta egna beslut och arbeta självständigt såväl som i ett arbetslag.

En utbildning till kyl- och värmepumpstekniker ger mycket goda förutsättningar till en stabil och pålitlig karriär. Eftersom tekniken är en nödvändig komponent i samhället, kommer behovet av deras färdigheter att fortsätta att växa. Möjligheterna är därför många för dem som vill in i denna bransch. Det finns dessutom utvecklingsmöjligheter när de väl är anställda, då de kan utbilda och/eller arbeta sig vidare till exempelvis serviceledare, projektledare, arbetsledare eller säljare och eventuellt också starta ett eget företag.

Som kyl- och värmepumpstekniker har man vanligtvis en attraktiv lönepotential. Eftersom efterfrågan på deras tjänster är hög och deras färdigheter är eftertraktade, har de möjlighet att tjäna konkurrenskraftiga löner. Dessutom kan specialisering inom specifika områden ytterligare öka deras lön.