superkurs

"Superkursen" i Härnösand

Certifierad värmepumpinstallatör + F-gas kategori II

Kurs för värmepumpentreprenörer inkl. praktisk och teoretisk examination. Kursen består av två delar där den första delen är en kurs inför certifiering för värmepumpinstallatörer enligt Förnybartdirektivet (2 dagar + e-learning). Andra delen är en kurs inför certifiering för F-gas kategori II (3 dagar + e-learning). Total kurslängd 5 dagar + e-learning.

Superkursen är för dig som jobbat en del med kyla och/eller värmepumpar och vill skaffa dig både ett certifikat för värmepumpinstallatörer enligt Förnybartdirektivet (RES-cert) och ett F-gas certifikat kategori II. Du blir klar med alla prov som behövs under kursveckan.

Vår kurs är anpassad för de praktiska och teoretiska krav som ställs idag och ger dig den kunskap som behövs inför certifieringen. Kursen innehåller allt från grundläggande begrepp och kyl- och värmepumpteknik till genomgång av gällande regler och lagar.

Ett kursmaterial skickas hem till dig i god tid före kursen och du får samtidigt tillgång till vår e-learningplattform med kursinformation, studievägledning, föreläsningar och övningsuppgifter. Efter att ha gått igenom materialet och självtesterna på nätet har du de förkunskaper som behövs för kursdagarna i Härnösand.

Kursupplägg

Ca 2 veckor innan kursdagarna i Härnösand:
- Kursdokumentation skickas hem till dig
- Självstudier på nätet inkl. självtester
1:a kursdagen (RES-cert)
- Effekt- och energibehov, värmesystem, mm
- Kyl- och värmepumpteknik
2:a kursdegen(RES-cert)
- Praktisk och teoretisk examination
3:e kursdagen (F-gas)
- Komponent- och utrustningskännedom
- Genomgång av aktuella lagar och regler.
- Övningsexempel
4:e kursdagen (F-gas)
- Läckagekontroll
- Täthetsprovning och säkerhet
- Evakuering och återfyllning
- Igångkörning och injustering
5:e kursdagen (F-gas)
- Teoretiskt och praktiskt examination – teoriexaminationen via uppkoppling på nätet mot Incert AB.

Som extra stöd erbjuds kvällsundervisning två kvällar underveckan, om så önskas.

Pris: 21 900 kr ex moms. Priset gäller för hela veckan och innefattar praktiska och teoretiska examinationer.

Anmälan: www.hetautbildningar.se 

Viktigt att veta om Certifierad installatör enligt Förnybartdirektivet

Utbildningen hos Heta Utbildningar avslutas med en examination och därefter kan du ansöka hos INCERT för att bli certifierad värmepumpinstallatör. När du klarat både det teoretiska och det praktiska provet kan du skicka in en ansökan till INCERT AB för att bli certifierad. För att bli certifierad krävs också att du ska ha arbetat 3 år under de senaste 5 åren i den aktuella värmepumpsbranschen eller en verksamhet som anknyter till den och har en för verksamheten relevant utbildning.
För att gå kursen på Heta Utbildningar krävs ingen erfarenhet eller formell utbildning men underlättar vid inlärandet och möjligheterna att klara examinationen. Om du saknar den praktiska erfarenheten kan du certifiera dig senare när du skaffat den. Ett godkännande på det teoretiska och praktiska provet gäller för närvarande i fem år. Kraven i sin helhet finns i Boverkets BFS 2015:4 CIN2 och på INCERT:s hemsida hittar du all information som behövs.