Ungdomar1270x340

Yrkesambassadörer

Våra yrkesambassadörer är unga förebilder som till vardags jobbar på kyl- och värmepumpsföretag runt om i landet. De brinner för att fler ungdomar ska satsa på en kyl- och värmepumpsutbildning. De informerar elever om yrket på både grundskolor och gymnasieskolor samt att delta vid yrkesrelaterade mässor eller andra event där branschen finns representerad. Kontakta gärna en ambassadör nära dig, kanske är du bara ett telefonsamtal ifrån en mycket bra karriär.

Gävle

Kari-Jeremias Pihlajainen, Huurre
jeremias.pihlajainen@huurre.se
070 -944 97 32

"Yrket som kyl & värmepumptekniker intresserade mig eftersom det i yrket finns ett större intellektuellt djup än i vanliga hantverksyrken. Yrket har hantverksdelar, men det har även mer teoretiska, ingenjörsmässiga delar. Denna mångfald i arbetsuppgifterna, att ena dagen svetsa rör och meka, för att sedan nästa dag arbeta med energioptimering och sofistikerad problemlösning, det är vad jag tycker är det bästa med mitt yrke."

Göteborg

Mats Gillqvist, Kylkontroll
mats.gillqvist@kylkontroll.se
0705 – 77 03 16
 

"Anledning till att jag uppskattar mitt jobb är mångfalden. Jag får ombesörja drift och underhåll av maskiner. Där ingår felsökning, mekanik och systemförståelse, som behövs för att se sambandet mellan olika installationssystem. Jag får därför kunskaper inom olika yrkesområden, som kyla, styr & reglerteknik, ventilation, el och fastighetens värmesystem.  Jobbet är väldigt utvecklande och sist men inte minst kan jag optimera kylsystemens drift, vilken gör gott för kundens ekonomi, för maskinerna, för min egen självkänsla och inte minst för miljön."

Jönköping

Martin Briggert, Elajo
martin.briggert@elajo.se
0722 - 09 13 33

Luleå

William Stålnacke, Teknisk Fastighetsservice AB
William.Stalnacke@tfservice.se
0706-01 95 59

"Jag valde att jobba med kyl- och värmepumpsteknik eftersom yrket har intressanta arbetsuppgifter som är tekniskt utmanande. Det roligaste är att göra felsökningar och att hitta lösningar på problem. För dig som ska välja utbildning vill jag tipsa om att välja kyl- och värmepumpteknik och satsa på att lära dig teorin i skolan så att du förstår hur anläggningarna fungerar. Som kyl & värmepumpstekniker är det viktigt att vara kreativ. Branschen har en mycket ljus framtid, och vi jobbar med teknikutveckling för att förbättra miljön."

 

Malmö

Elvedin Music, Klimatkyl
elvedin.music@klimatkyl.se
040 – 31 68 58

"En anledning till att jag valde yrket var att jag visste att det är varierande – alla dagar ser olika ut. Den stora tekniska utvecklingen i branschen och våra insatser för förbättrad miljö gör att kyl & värmepumptekniker har en positiv framtid. Du som utbildar dig kommer vara behövd, och ha lätt för att skaffa jobb."

 

Norrköping

Viktor Jonsson, Francks Kylindustri
viktor.jonsson@franckskylindustri.se
0727 – 33 28 23

Stockholm

Lukas Nilsson, Iwmac
lukas.nilsson@iwmac.se
076-1166186

"Jag valde yrket för att det har praktiska moment och mycket variation – jag har olika typer av jobb varje dag. Det roligaste är felsökning och att lösa problem. Du som väljer kyl- och värmepumpteknik har nytta av att vara en problemlösare, att ha förmågan att jobba självständigt och att hålla dig lugn. Kyl- och värmepumpsbranschen står inför en lysande framtid eftersom vi konstant har behov av montörer och tekniker."

 

Stockholm

Magdalena Björk, Industri & Laboratoriekyl
magdalena.bjork@labkyl.se
08-556 716 57 

"Det bästa med jobbet är att det har stor variation och att jag får vara problemlösare. Jag får också träffa många nya människor.  För dig som väljer att jobba med kyl- och värmepumpsteknik är det bra att ha en positiv attityd, att vilja lösa problem och att inte ge upp förrän problemet är löst. Vissa yrken kommer i framtiden konkurreras ut av Artificiell Intelligens, men kyl & värmepumpteknikern kommer istället att få mer att göra eftersom vi jobbar med teknikutvecklingen, bland annat med det som kallas IOT (Internet Of Things)."

 

Östersund

Johan Pettersson, Frys & Kylservice
johan@frysokyl.se
073-3498558

"Min bror fick mig intresserad både av hantverksdelen i yrket och de teoretiska kunskaperna i fysik, som gör att man förstår hur kyltekniken fungerar. Friheten är en av de bästa sakerna med jobbet. Jag gillar att få jobba med händerna och att se ”att det händer något”, planering under arbetets gång och att alltid vara beredd på nästa steg. Det är viktigt att man jobbar systematiskt och kan lita på sig själv eftersom man hela tiden tar egna beslut. Det tips jag vill ge till dig som står inför valet av gymnasieutbildning är att välja ett yrke där du behövs och kan göra nytta."