Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker

Kyl & värmepumpmarknaden har kommit till en fas där den tekniska utvecklingen på relativt kort tid har tagit stora steg. Drivkraften bakom utvecklingen är kundernas krav på allt lägre driftkostnader, övergången till naturliga köldmedier och en ökad användning av styr & reglersystem. Kylsystemet samkörs ofta med kringliggande installationer som ventilation och VVS med gemensamma styr & reglersystem.

Att ha någon eller några tekniker inom företaget, vilka behärskar dessa kunskapsområden, och kan ha ansvar för samkörningsarbeten, är mycket viktigt för företagen i kyl & värmepumpbranschen. Därför har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen initierat denna diplomering som blir ett kompetensbevis för teknikern på fältet men som också bidrar till att företaget höjer sin status. När det gäller kvalitetssäkring av kyl- och värmepumpentreprenörer har föreningen parallellt med den personliga diplomeringen även tagit fram en företagsauktorisation som ska säkerställa att företaget har de resurser, rutiner, utrustning och kompetens att utföra sina åtaganden. För att företaget ska kunna kalla sig Auktoriserat Kyl & Värmepumpföretag ska det finnas minst en anställd som är Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker.

Kyl & värmepumpbranschen har länge haft en otydlig karriärväg för sina tekniker. Vi har därför infört en helt ny yrkesnomenklatur från år 2012.


Nu finns följande tre yrkesnivåer för tekniker:

• F-gascertifierad kyl & värmepumpmontör  (godkänd från yrkesgymnasium och personcertifierad)

• F-gascertifierad kyl & värmepumptekniker (godkänd från yrkeshögskola och personcertifierad)

• Diplomerad kyl & värmepumptekniker, yrkesnomenklaturens högsta kompetensnivå (godkända diplomeringsprov och verifierad yrkeslivserfarenhet)

Vill du vara teknikern som kliver fram och tar ansvar för dessa jobb?

Vi erbjuder dig nu att visa din kompetens på området. Behöver du komplettera något delområde finns lämpliga kurser. Kunskapsnivån är beskriven i Svensk Kylnorm Faktablad 11.

Fördelen med att vara diplomerad:

  • Ett karriärutvecklingssteg

  • Företaget betalar för den kompetens kunder efterfrågar

  • Du får ett bevis på din kompetens

Så här gör du:

1. Tala om för din chef att du är intresserad av att bli diplomerad.

2. Företaget beställer ”Kompetenskollen” som har samma funktion som det diagnostiska provet inför den obligatoriska certifieringen. Kompetenskollen är uppdelad i fem delområden:

• Systemkunskap
• Styr & Reglerteknik
• Mätning för optimal drift
• Energieffektivisering av system
• Affärsmannaskap för tekniker

3. När du gjort Kompetenskollen ser du vilket eller vilka områden du behöver lära dig lite mer av för att klara Diplomeringen. De flesta tekniker som ska diplomeras kommer behöva komplettera med ett eller flera områden. Det är väldigt få, även bland landets duktigaste tekniker, som klarar alla dessa områden. Om du klarar några områden, men behöver komplettera några andra, kan du alltså ändå vara bland de bästa teknikerna i Sverige.

4. Du kan antingen komplettera dina kunskaper på egen hand, eller så kan ditt företag anmäla dig till några av de fem kurserna som branschen tagit fram anpassat för diplomeringsprojektet. Fyra av kurserna hålls hos Celcia, branschens nya utbildningscenter på IUC i Katrineholm, i två dagar per kurs. Undantaget är Affärsmannaskap som hålls under en dag. Denna kurs kan hållas för flera av era tekniker ute på ert företag eller på annan avtalad ort.

Anmälan till kurser

5. När du och ditt företag anser att det är dags för dig att göra diplomeringsprovet anmäler du dig till INCERT

6. Diplomeringsprovet görs i INCERTS regi på av INCERT angiva orter och tar en heldag att göra. Provet är indelat i samma fem områden som Kompetenskollen och kurserna.

7. Den som klarar diplomeringen får ett diplom av INCERT, och kan nu visa på kompetensen att ta på sig moderna, större  kyl & värmepumpanläggningar där samkörningar med kringsystem  blir allt vanligare. Framöver kommer vissa kunder kräva att någon på kylföretaget har denna kompetens för att ni ska vinna upphandling av installationer och serviceavtal. Detta krav kommer med tiden bli mer av en standard, åtminstone när det gäller lite större kunder. Därför blir du som Diplomerad tekniker otroligt värdefull och en nyckelperson i företaget.