yrke_1270x340

Utbildning & Yrke

Utbildningssektionen har till ändamål att sammanföra näringslivet, skolor och elever, för att uppnå bästa möjliga utbildning. Utvecklingen går snabbt, skolorna behöver en ständig återkoppling från marknaden för att kunna utbilda vad marknaden efterfrågar.