Anställningsvillkor för Företagslärling Kyl & Värmepumptekniker

Som företag är det viktigt att anställningen görs enligt avtal, och samtidigt ska lärlingen under utbildningen inte få samma lön som en färdigutbildad.

Här kommer Svenska Kyl & Värmepumpföreningens rekommendation vad gäller anställningsvillkor:

Lönenivå

  • Företagslärlingen får lön enligt kategorin ”Övriga Arbetare, Steg 1” (Teknikinstallationsavtalet, s 96, tabell D, steg 1.) Se siffror nedan.
  • Därutöver får företagslärlingen 90 kronor i matbidrag per vardag att använda till lunch med sina kollegor.

Nuvarande avtalsperiod (2016 - 2017) blir lönen följande:

13 746 :- - Bruttolön (exklusive matbidrag)
-3 731 :- - Skatt (skattesats för Göteborg har valts som exempel)
+1 159 :- - Jobbskatteavdrag
11 174 :- - nettolön (i nivå med studiebidrag + studielån)

Anställningsform

Företagslärlingen anställs med visstidsanställning under utbildningen, med lön enligt ”övriga arbetare, steg 1” (se ovan). Efter avklarad examen på utbildning (16 månader) övergår anställningen till en tillsvidareanställning med lön enligt vanlig nivå för kyl & värmepumptekniker.Visstidsanställning får fortgå i max 24 månader. Om er företagslärling inte klarat f-gascertifieringen i slutet av utbildningen, kan visstidsanställningen med lönenivån ”övrig arbetare” fortgå tills vederbörande klarat certifieringen (dock längt 24 månader efter anställningsdatumet.) Det ger åtta månader extra för att klara av provet innan det är dags att tillsvidareanställa, och en extra morot för företagslärlingen att klara certifieringen i slutet av utbildningen.

Anställningsvillkor för företagslärling ligger inte med i nuvarande avtal mellan arbetsgivare och fack. Därför ska denna information inte ses som lag utan som en stark rekommendation. Det finns andra utbildningar att nyrekrytera ifrån, men på ingen annan utbildning har ert företag så stor möjlighet att påverka kursinnehållet i dialog med utbildningsanordnare och att forma den blivande teknikern från grunden redan under utbildningen. Konceptet Företagslärling Kyl & Värmepumptekniker är utvecklat för att lärlingen ska bli debiterbar redan under utbildningstiden, så delar av kostnaden kan räknas hem redan innan företagslärlingen examinerats.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen rekommenderar företag som vill nyrekrytera och expandera att överväga alternativet att anställa en företagslärling.