Anställningsvillkor för Företagslärling Kyl & Värmepumptekniker

Som företag är det viktigt att anställningen görs enligt avtal, och samtidigt ska lärlingen under utbildningen inte få samma lön som en färdigutbildad.

Här kommer Svenska Kyl & Värmepumpföreningens rekommendation vad gäller anställningsvillkor:

Lönenivå

  • Företagslärlingen får lön enligt kategorin ”Övriga Arbetare” (Teknikinstallationsavtalet, tabell D) Se siffror nedan.
  • Därutöver får företagslärlingen 90 kronor i matbidrag per vardag att använda till lunch med sina kollegor.

 

Nuvarande avtalsperiod (2020-2023) blir lönen följande:

Arbetsgivaren betalar                                                                                             26 160  SEK
Arbetsgivaravgift                                                                                                         6 264  SEK
Bruttolön (exklusive matbidrag)                                                                       19 906  SEK
Skatt (skattesats för Göteborg har valts som exempel)                          -  5 738  SEK  
Avgift för begravning och public service media                                            -  156  SEK
Jobbskatteavdrag                                                                                                 +  1 159  SEK
Skattereduktion                                                                                                        +  107  SEK
nettolön (i nivå med studiebidrag + studielån)                                           15 867 SEK
Summa skatter                                                                                                        10 294 SEK ( 39%)

 

Anställningsform

Företagslärlingen anställs med visstidsanställning under utbildningen, med lön enligt ”övriga arbetare, steg 1” (se ovan). Efter avklarad examen på utbildning övergår anställningen till en tillsvidareanställning med lön enligt vanlig nivå för kyl & värmepumptekniker.Visstidsanställning får fortgå i max 24 månader. Om er företagslärling inte klarat f-gascertifieringen i slutet av utbildningen, kan visstidsanställningen med lönenivån ”övrig arbetare” fortgå tills vederbörande klarat certifieringen (dock längt 24 månader efter anställningsdatumet.) 

Anställningsvillkor för företagslärling ligger inte med i nuvarande avtal mellan arbetsgivare och fack. Därför ska denna information inte ses som lag utan som en rekommendation. Konceptet Företagslärling Kyl & Värmepumptekniker är utvecklat för att lärlingen ska bli debiterbar redan under utbildningstiden, så delar av kostnaden kan räknas hem redan innan företagslärlingen examinerats.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen rekommenderar företag som vill nyrekrytera och expandera att överväga alternativet att anställa en företagslärling.