Montorbild715x180

Kyl & Värmepumpteknik - Företagsutsbildning

Har ert kyl- och värmepumpföretag ett behov av nyrekrytering men svårt att hinna med att ge era nyanställda de teoretiska kunskaper som krävs för att de ska komma vidare och framöver växa in i rollen som tekniker? INSU i Katrineholm erbjuder nu en utbildning med en teoretisk utbildningsvecka i månaden och övriga tre veckor ute på företaget.

Utbildningen är effektiviserad och komprimerad till 6 månader, och ersätter den tidigare lärlingsutbildningen som genomfördes under 1,5 år. Innehållet har koncentrerats för att snabbare täcka det resursbehov som branschen har idag.

Inga formella förkunskaper krävs, dvs inga krav på tidigare utbildningar. Både personal som är helt nya i branschen och de som hunnit jobba en tid kan gå utbildningen. 

Den studerande ska vara anställd på ett kyl- och/eller värmepumpföretag. Den som är intresserad av att jobba med kyl- och värmepumpteknik kan kontakta sina lokala kyl- och värmepumpföretag för att rekognosera eventuellt behov av nyanställningar. Om det faller väl ut skrivs anställningsavtal före utbildningsstart. Precis som vid andra nyanställningar kan provanställning skrivas in i avtalet. 

Lönenivån kan läggas på ”övriga arbetare” i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Den anställde får i samband med avslutningen på utbildningen möjlighet att göra proven för F-gascertifiering. Som extra morot för den anställde kan lönenivån ligga kvar på ”övrig arbetare” tills certifieringen är godkänd. 

Om ditt företag har behov av nyrekrytering men inte hittar någon lämplig kandidat, är ni välkomna att kontakta INSU för att se ifall det går att matcha er med någon intressent som skolan kommit i kontakt med.

Kursupplägg och innehåll

Sex teoretiska enveckorsperioder på INSU varvas med treveckorsperioder på arbetsplatsen. Deltagarna förses med arbetsuppgifter som löses mellan perioderna.

  • Period 1: Lagar, regelverk, systemuppbyggnad.

  • Period 2: Systemuppbyggnad, lödning.

  • Period 3: Dimensionering av system, styr och övervakning med komponenter.

  • Period 4: Tryckprovning med gas, elsäkerhet, driftsättning av anläggning, mätteknik.

  • Period 5: Felsökning, energioptimering, byggprocessen, entreprenadjuridik, affärsmannaskap, arbetsmiljösystem, kvalitetssystem.

  • Period 6: Drift och underhåll, service och underhåll. Möjlighet till examineringsprov.