yrke_1270x340

Utbildning & Yrke

Utbildningssektionen har till ändamål att sammanföra näringslivet, skolor och elever, för att uppnå bästa möjliga utbildning. Utvecklingen går snabbt, skolorna behöver en ständig återkoppling från marknaden för att kunna utbilda vad marknaden efterfrågar.

Vill du veta vad kyl- och värmepumpbranschen kan erbjuda, eller vilken väg som kan vara lämplig in i branschen för dig? Är du lärare eller studie- och yrkesvägledare och vill ha besök av en ambassadör? Då ska du gå till vår sida kyl.se

Kontakta gärna någon av våra ambassadörer, så får du den hjälp du önskar. Ambassadörerna är geografiskt utspridda över landet. Ta i första hand kontakt med någon som är verksam närmast ditt närmoråde. Kontaktuppgifter finns på
http://www.kyl.se/kontakt/ambassadorer/