yrke_1270x340

Yrke & Karriär

Det finns ett stort behov av personal till branschen och därför är rekryteringsarbetet en av de absolut viktigaste frågorna för våra företag, både idag och inför framtiden. Samtidigt finns också ett konstant behov av att utveckla och vidareutbilda redan anställd personal, eftersom marknaden och teknikutvecklingen hela tiden rör sig framåt.

I utbildningssektionen samlar vi allt arbete som berör just utbildning, vidareutbildning och rekrytering. Sektionen skiljer sig från branschorganisationens övriga sektioner i det att här kan alla typer av företag och organisationer vara medlemmar. Det kan handla om konsultföretag, utbildningsföretag, grossister, tillverkare eller livsmedelsföretag. Kort sagt, alla företag som har intresse av att branschen hela tiden tillförs ny och välutbildad personal.

SKVP arbetar med att föra samman näringslivet, skolor och elever, för att uppnå bästa möjliga utbildning. Utvecklingen går snabbt, skolorna behöver en ständig återkoppling från marknaden för att kunna utbilda vad marknaden efterfrågar.

Några av de områden som vi arbetar med: 
- Nyrekrytering till branschen
- Grundutbildning
- Eftergymnasial utbildning
- Fortbildning
- Arrangerar yrkestävlingar

Om du ska välja yrke och vill veta mer om kyl & värmepumptekniker på gymnasiet, kika in här>>>