182007 - Vad gäller för dig som har kylanläggning

Riskbedömning_ny

Broschyr - Sats om 50 st

För medlemsföretagens information till sina kunder.
Broschyren tydliggör Arbetsmiljöverkets krav (AFS 2002:1) på brukare av trycksatt anordning; krav på Riskbedömning och Fortlöpande tillsyn.

Kraven avser ej anordning i enskilt hushåll.

Pris medlem: 360:-
Pris icke medlem: Endast för medlemmar

Övrigt: Endast medlem

ANTAL: