193002-D - Svensk Kylnorm, Regelförteckning (endast digital)

regelforteckning

Denna produkt ger en samlad bild över gällande nationella och internationella förordningar och lagstiftningskrav.

Regelförteckningen erbjuds endast som webversion och i priset ingår abonnemang för innevarande år.
Inloggningsuppgifter skickas via mejl efter köp till angiven mejladress.

En årlig abonnemangsavgift uttas därefter genom fakturering i samband med årsskiften. 
Abonnemanget är löpande och avslutas för kommande år genom en skriftlig uppsägning senast 31 december.

För år 2021 är abonnemangavgifter 775 kr

 

Pris medlem: 775:-
Pris icke medlem: 775:-

Övrigt:

ANTAL:
Lägg till i varukorg