192102-D - Svensk Kylnorm, Aggregat med brandfarliga köldmedier (endast digital)

brandfarliga_cover

Boken ersätter den tidigare utgivna Interimsutgåvan från mars 1997 och avser anvisningar för köldmedier i säkerhetsgrupp A2L, A2 och A3.

Syftet med denna del av kylnormen är att ge en samlad bild av de säkerhets-, miljö- och tekniska krav som myndigheternas föreskrifter innebär vid konstruktion, installation, kontroll, drift och underhåll av stationära aggregat med brandfarliga köldmedier.

Produkten uppdateras kontinuerligt vid förändringar. I priset ingår inloggning till den digitala versionen.

En årlig abonnemangsavgift uttas därefter genom fakturering i samband med årsskiften. 
Abonnemanget är löpande och avslutas för kommande år genom en skriftlig uppsägning senast 31 december.

År 2021 är abonnemangsavgiften 495 kr.

En inloggning skapas för det namn och e-post som anges i beställningen. Skall inloggning knytas till en annan person, vänligen ange det i "Övrigt"-rutan.

Pris medlem: 1.395:-
Pris icke medlem: 1.395:-

Övrigt:

ANTAL:
Lägg till i varukorg