193002 - Svensk Kylnorm, Regelförteckning

regelforteckning

Denna produkt ger en samlad bild över gällande nationella och internationella förordningar och lagstiftningskrav.

Regelförteckningen erbjuds endast som webversion och i priset ingår abonnemang för innevarande år.
Inloggningsuppgifter skickas via mejl efter köp.

Abonnemnaget är löpande och faktureras därefter i samband med årsskifte. Abonnemanget är löpande och avslutas genom skriftlig uppsägning.

För år 2020 är abonnemangavgifter 750 kr

Pris medlem: 750:-
Pris icke medlem: 750:-

Övrigt:

ANTAL:
Lägg till i varukorg