192001 - Svensk Kylnorm, Allmän del

allman

Allmän del. Pärm.

Norm för stationära anläggningar, transportkylanläggningar, kylanläggningar i fartyg samt mobil A/C med större fyllning än 3 kg.

Produkten uppdateras kontinuerligt vid förändringar. I priset ingår abonnemang på dessa uppdateringar till utgången av innevarande år samt inloggning till den digitala versionen.
En årlig abonnemangsavgift uttas därefter genom fakturering i samband med årsskiften. 
År 2021 är abonnemangsavgiften 595 kr.

Abonnemanget är löpande. Avslutas för kommande år genom en skriftlig uppsägning.

Pris medlem: 2.250:-
Pris icke medlem: 2.250:-

Övrigt: Kompletteras med Faktablad!

ANTAL:
Lägg till i varukorg