192102 - Svensk Kylnorm, Aggregat med brandfarliga köldmedier

brandfarliga_cover

Boken ersätter den tidigare utgivna Interimsutgåvan från mars 1997 och avser anvisningar för köldmedier i säkerhetsgrupp A2L, A2 och A3.

Syftet med denna del av kylnormen är att ge en samlad bild av de säkerhets-, miljö- och tekniska krav som myndigheternas föreskrifter innebär vid konstruktion, installation, kontroll, drift och underhåll av stationära aggregat med brandfarliga köldmedier.

Produkten uppdateras kontinuerligt vid förändringar. I priset ingår abonnemang på dessa uppdateringar till utgången av innevarande år. En årlig abonnemangsavgift uttas därefter genom fakturering i samband med årsskiften. År 2020 är abonnemangsavgiften 475 kr.

Abonnemanget är löpande. Avslutas för kommande år genom en skriftlig uppsägning.

Pris medlem: 1.525:-
Pris icke medlem: 1.525:-

Övrigt:

ANTAL:
Lägg till i varukorg