188100 - Rekryteringsprov - lättare - version 1 (F-gas)

Rekryteringsprovet är ett prov som kan användas vid rekrytering för att testa kompetens hos personer som söker anställning. Precis som vårt diagnostiska prov är detta prov webbaserat.
Rekryteringsprovet består av 36 frågor. Det finns i två olika svårighetsgrader; lättare och svårare. Inom varje svårighetsgrad finns sedan två varianter, där de 36 frågorna är olika; version 1 och version 2.

Svårighetsgrad "lättare" ligger på nivå som är relevant för en något mindre erfaren kyltekniker / kylmontör.
Svårighetsgrad "svårare" ligger på nivå som är relevant för mer erfaren kyltekniker / kylmontör eller arbetsledare.


OBS!! Beställningen måste innehålla e-postadress!
Inloggningsuppgifter skickas till den e-postadress som angavs i beställningen.

Pris medlem: 525:-
Pris icke medlem: 1.255:-

Övrigt:

ANTAL:
Lägg till i varukorg