188350 - Kompetenskollen (inför Diplomering/kunskapsinventering)

Kompetenskollen är ett prov som validerar kyl & värmepumpteknikers kompetens inom de områden som branschens företag bedömer vara centrala för att kunna jobba med moderna kylanläggningar och större värmepumpanläggningar. Samtidigt fungerar den som ett diagnostiskt prov inför diplomeringen. 

Det obligatoriska personcertifikatet kontrollerar endast de delar av en kyl & värmepumpteknikers arbete som går ut på att undvika läckage av köldmedier enligt krav från EU. Med provet ”Kompetenskollen” kan både teknikern själv och företaget få en bild av vilka kunskapsområden teknikern behärskar bra och vilka områden det finns möjlighet till kompetensutveckling. 

Den som vill visa på kompetens att jobba med moderna kyl & värmepumpanläggningar kan göra prov i INCERTS regi och vid godkänt prov erhålla diplom, och titulera sig ”Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker. Vederbörande börjar med att först göra ”kompetenskollen” och sedan komplettera med kurser inom Celcia på IUC i Karineholm. 
www.iuc-utbildning.se

Kompetenskollen är ett webbaserat prov. 

OBS!  Beställningen måste innehålla E-postadress dit inloggningsuppgifter skickas.

Pris medlem: 500:-
Pris icke medlem: 800:-

Övrigt:

ANTAL:
Lägg till i varukorg