188401 - Auktorisationsprov B (Mätteknik + Energieffektivisering)

auktostor

Auktoriserat företag innebär bland annat att företaget har personer med kompetens inom områden som branschen detekterat som extra viktiga i den tekniska utveckling vi är inne i.

De områden som krävs är:

  • Systemkunskap
  • Styr & Reglerteknik
  • Mätteknik 
  • Energieffektivisering

Antingen kan samma person visa på kompetenser inom alla fyra områdena, eller så kan två personer visa på kompetens inom halva kravområdet var.

Auktorisationsprov B innehåller Mätteknik & Energieffektivisering. Auktorisationsprov A innehåller de övriga två områdena.

Provet består av 20 frågor. För godkänt krävs 60 procent korrekta svar.

OBS!! Beställningen måste innehålla E-postadress
Inloggningsuppgifter skickas till den E-postadress som angavs i beställningen.

Du kan läsa mer om Auktoriserat Kyl & Värmepumpföretag på SKVPs hemsida:
http://skvp.se/om-oss/auktoriserat-foretag

(OBS! För medlemspriser måste beställningen göras i inloggat läge)

Pris medlem: 585:-
Pris icke medlem: 935:-

Övrigt:

ANTAL:
Lägg till i varukorg