193002 - Svensk Kylnorm, Regelförteckning

regelforteckning

Denna produkt ger en samlad bild över gällande nationella och internationella förordningar och lagstiftningskrav. I priset ingår webversionen, ett tryckt häfte samt abonnemang för innevarande år. Därefter faktureras abonnemangsavgiften separat i samband med årsskifte. 
För år 2018 är abonnemangsavgiften 750 kr.

Abonnemanget är löpande och vslutas genom skriftlig uppsägning.

Pris medlem: 1.350:-
Pris icke medlem: 1.350:-

Övrigt: Vid leverans av produkten medföljer lösen samt inloggningsinstruktioner

ANTAL:
Lägg till i varukorg