193002 - Svensk Kylnorm, Regelförteckning

regelforteckning

Denna produkt ger en samlad bild över gällande nationella och internationella förordningar och lagstiftningskrav. Till priset av 1350 SEK får du inloggningsuppgifter till nätverksversionen, ett tryckt häfte samt abonnemang till utgången av innevarande år. En årlig abonnemangsavgift uttas därefter för fortsatt rätt att nyttja webbprodukten. 
För år 2015 är abonnemangsavgiften 750 kr.

Produkten kan endast beställas med abonnemang!
Abonnemang tecknas löpande. Avslutas genom skriftlig uppsägning.

Pris medlem: 1.350:-
Pris icke medlem: 1.350:-

Övrigt: Vid leverans av produkten medföljer lösen samt inloggningsinstruktioner

ANTAL:
Lägg till i varukorg