192008 - Svensk Kylnorm, Luftkonditionering i motorfordon

mobil

Säkerhetsanvisningar för mobila luftkonditioneringsaggregat i motorfordon, tåg och arbetsmaskiner. Limbunden bok. 

Produkten uppdateras vid förändringar genom abonnemanget som ingår första året och därefter faktureras separat i samband med årsskifte.
År 2019 är abonnemangsavgiften 475 kr.


Abonnemanget är löpande. Avslutas för kommande år genom en skriftlig uppsägning.

Pris medlem: 1.525:-
Pris icke medlem: 1.525:-

Övrigt: Kompletteras med Faktablad!

ANTAL:
Lägg till i varukorg