Vatten

Det är mycket svårt att ta värme ur sjövatten nära 0 °C, som i de flesta fall förekommer under cirka tre månader per år. För att komma åt varmare vatten måste sjön vara mycket djup. Det finns värmepumpar som utnyttjar djupare vatten och använder s.k. panelvärmeväxlare, bl.a världens största värmepump i Ropsten vid Lidingö. Panelväxlare fryser inte sönder vid isbildning vilket andra typer av värmeväxlare kan göra.

För mindre värmepumpar blir paneltekniken vanligen för dyr. Det är därför man istället placerar slangar på botten som ytjordvärme – fast slangarna är nedlastade så att de inte flyter upp. Det bildas nämligen ”iskorvar” runt slangarna - och is är som bekant lättare än vatten vill då lyfta slangarna.