Luft

Nej. Enligt lag (Köldmedieförordningen SFS 2007:846) krävs det dels att företaget är certifierat (sk F-gas) samt även att personen som utför installationen har ett personcertifikat. Båda certifikaten utfärdas av INCERT. Vad mer är, om inte värmepumpen installerats på rätt sätt är risken överhängande att de utlovade energibesparingarna helt eller delvis uteblir. Eller ännu värre, att maskinen helt enkelt tackar för sig och havererar. En billig värmepump kan med andra ord lätt bli en dyr affär.

Nej det kan den inte. Den kan inte heller producera tappvarmvatten. De moderna luft/luftvärmepumparna är dock mycket effektiva. De har en värmefaktor (COP) på cirka 3,3 vid minus 10°C. Värmefaktor är ett mått på värmepumpens effektivitet. Det är relationen emellan tillförd och avgiven effekt. Skilj dock på årsvärmefaktor (SCOP) och värmefaktor. Årsvärmefaktor är ett snitt över året på Din ort och värmefaktor är i regel det bästa under det mest optimala förhållandet. I Mälardalen är det cirka 80 timmar per år när det är 15 minusgrader eller kallare. Snittemperaturen i Stockholm ligger på +6,6 i Malmö på +7,8 i Sundsvall på +3,2 och i Luleå på +1,6.

Tillverkarna är fria att sätta vilka modellbeteckningar de vill varför de inte nödvändigtvis behöver ge någon indikation på värmepumpens effekt eller effektivitet. Vanligt är dock att man för in siffran 9 eller 12 samt 25 eller 35 i modellbeteckningen. 9 och 12 innebär generellt en nominell kyleffekt på 9.000 resp. 12.000 BTU/h (British Thermal Unit) vilket i kW motsvarar 2,64 resp. 3,52 kW.

Vad gäller siffrorna 25 resp. 35 betyder de generellt 2,5 resp 3,5 kW nominell kyleffekt.

Notera att vi här talar om effekten när man kyler med värmepumpen. Värmeeffekten blir alltid högre än kyleffekten då man kan ta tillvara på värmeförlusterna i kompressorn.

Man kan i "grova drag" jämföra "storleken" på en värmepump med dessa siffror. Det varierar dock mellan tillverkare vad som menas med nominell effekt. Effekten är beroende av vilken temperatur det är ute samt med vilket varvtal man kör kompressorn.