Om programmet

Demonstrationsfilm

Datakällor

Data   Källa   Kommentar
Fjärrvärmepriser 2016   Svensk Fjärrvärme/Energiföretagen    
Årsvärmefaktorer VP   Energimyndighetens tester   Anpassningar genomförda
Elnätstariffer   Energimarknadsinspektionen    
Koldioxid (g/kwh)   Energimyndigheten m.fl   Dåligt med källor tyvärr
Investering   PULSEN m.fl   Svårt att uppskatta pris för FC

Fler källor kommer (under konstruktion)

Versionsregister

Version 1.3.1

  • Nya fjärrvärmepriser för 2016 införda

Version 1.3.0

  • Uppdaterade fjärrvärmepriser och elnätspriser
  • Stöd för effektkundstariffer (max 350GWh) och därmed större fastigheter
  • Uppdaterad design
  • SCOP för bergvärme och jordvärme tar nu hänsyn till lokalt klimat
  • Uppdaterad ROT (30%)
  • Fastighetstyp väljs numer automatiskt