energim

Ecodesign & Energimärkning

Direktivet (2010/30/EU)

Energimärkning har funnits på en rad produkter sedan 20 år tillbaka. Till att börja med främst på vitvaror men på senare år har energimärkningskraven börjat omfatta en rad andra produkter. För luft-luftvärmepumpar infördes kraven den 1 januari 2013. Från och med 26 september 2015, omfattas även pannor och övriga värmepumpar med en termisk effekt upp till 70 kW. Energieffektivitetsklass, ljudnivå och effekt ska anges på energimärkningsetiketten som ska sättas på alla produkter som omfattas av kraven.

Vad är ecodesign (ErP)?

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.

Vad är ett energimärke?

Energimärkningsdirektivet synliggör produktens energianvändning och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val. Energimärkningen är obligatorisk för de produktgrupper som är reglerade och är gemensam för EU-länderna. Den har funnits sedan 1994.

Ecodesign:

Direktivet (2009/125/EG)
Förordning Pannor (813/2013)
Förordning Luft/luft (206/2012)

 

Energimärkning:

Ramverksförordning (2017/1369)
Förordning Pannor (811/2013)
Förordning Luft/luft (626/2011)
Förordning Internet (518/2014)

Vad gäller för mig som...?

Tillverkare

Som tillverkare måste du se till att:

 • Alla produkter som sätts på marknaden uppfyller ekodesignkraven (minimikrav)
 • Samtliga värmepumpar för måste förses med relevanta utskrivna energimärkningsetiketter
 • Samtliga värmepumpar förses med ett produktinformationsblad (sk ficher)
 • Energimärkningsklassen måste framgå i marknadsföring
 • Teknisk dokumentation måste kunna uppvisas efter förfrågan från tillsynsmyndighet till EU-Kommissionen

Återförsäljare

Som återförsäljare måste du se till att:

 • Alla värmepumpar som visas upp på försäljningsstället måste visas upp tillsammans med en tryckt energimärkningsetikett.
 • Alla värmepumpar erbjuds till försäljning där slutanvändaren in kunnat se värmepumpen i utställt skick måste saluföras med ett antal produktdata redovisade i viss ordning
 • I all marknadsföring där energirelaterad information, prisinformation eller teknisk information framkommer skall produktens energieffektivitetsklass, för medelklimat, framkomma
 • Om du säljer en värmepump för rumsuppvärmning, med eller utan tappvarmvattenberedning, tillsammans med temperaturregulator och/eller solvärmeutrustning måste du för detta paket skapa en paketetikett eller använda den som tillverkaren tillhandahåller

Konsument

Som konsument bör du tänka på följande:

 • Energimärkning i första hand inte är till för att jämföra värmepumpar mot varandra utan snarare att jämföra värmepumpar mot sämre alternativ såsom elpannor, oljpannor etc. Det är därför svårt att använda energimärkningsskalan (A++) för detta.
 • För att jämföra värmepumpar mot varandra kan du utgå ifrån säsongsmedelverkningsgrad (det sk ETA värdet). Det är ett värde uttryckt i procent och är mycket likt det sk SCOP värdet, högre tal är bättre. För luft/luftvärmepumpar anges istället SCOP värdet.
 • Systemet med energimärkning är tyvärr ur konsumentsynpunkt mycket komplicerat. Det finns ett flertal olika etiketter som används med olika utformning. SKVP rekommenderar att du i första hand frågar efter och utgår ifrån den såkallade paketmärkningen.