Om programmet

Demonstrationsfilm

Datakällor

Data   Källa
Fjärrvärmepriser 2016   Svensk Fjärrvärme/Energiföretagen
Årsvärmefaktorer VP   Energimyndighetens tester mfl
Elnätstariffer   Energimarknadsinspektionen
Koldioxid (g/kwh)   IVL
Investering   PULSEN m.fl


Versionsregister

Version 1.4.0

 • Uppdaterade elnätstariffer
 • Uppdaterade fjärrvärmepriser
 • Uppdaterade koldioxidnivåer för fjärrvärmen
 • Möjligt att välja varvtalsstyrda värmepumpar (berg, jord och frånluft)
 • Direktel införd för jämförelse
 • Flertalet andra förbättringar i beräkningsmodellen

Version 1.3.1

 • Nya fjärrvärmepriser för 2016 införda

Version 1.3.0

 • Uppdaterade fjärrvärmepriser och elnätspriser
 • Stöd för effektkundstariffer (max 350GWh) och därmed större fastigheter
 • Uppdaterad design
 • SCOP för bergvärme och jordvärme tar nu hänsyn till lokalt klimat
 • Uppdaterad ROT (30%)
 • Fastighetstyp väljs numer automatiskt