arnroom

Beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Sedan den 1 januari 2016 är det Allmänna Reklamationsnämnden som är det officiella tvistlösningsorganet för värmepumpärenden. SKVP publicerar här alla värmepumpärenden där beslut har tagits i nämnden. Observera att detta inte är någon så kallad "svart lista" utan bör enbart användas som vägledning för både installatörer och konsumenter. Uppgifter om part, motpart samt eventull tredje part har tagits bort ifrån besluten.

Sammanträde 2017-02-07

Dnr Beskrivande titel Beslut
2016-05901 Bullrande multisplit Delvis bifall
2016-07427 Tillkommande frånluftkanal Avslag
2016-11030 Utrustning vid servicebesök Avslag
2016-11498 Felaktig modell installerad Bifall
2016-11854 Extra fakturor Avslag