arnroom

Beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Sedan den 1 januari 2016 är det Allmänna Reklamationsnämnden som är det officiella tvistlösningsorganet för värmepumpärenden. SKVP publicerar här alla värmepumpärenden där beslut har tagits i nämnden. Observera att detta inte är någon så kallad "svart lista" utan bör enbart användas som vägledning för både installatörer och konsumenter. Uppgifter om part, motpart samt eventull tredje part har tagits bort ifrån besluten.

Sammanträde 2016-10-24

Dnr Beskrivande titel Beslut
2016-04850 Missad trasig ventil Avslag
2016-04979 Plåt som inte var fastskruvad Delvis bifall
2016-05328 Avsaknad av push Bifall
2016-05461 Tog betalt för garantireparation Bifall
2016-05493 Tryckfel på totalbelopp Avslag
2016-05727 Garantiansvar, annan installatör Avslag

Sammanträde 2016-09-12

Dnr Beskrivande titel Beslut
2016-03738 Ny värmepump tillverkade flera år tidigare Avslag
2016-03776 Flertalet reparationer utförda Avslag
2016-01466 Oskälig reparationskostnad Avslag
2016-03640 Otydlig garantitid Avslag
2016-00099 Bergvärmepump med hög ljudnivå Avslag
2016-03634 Luftvärmepump som isar igen Bifall

Sammanträde 2016-06-09

Dnr Beskrivande titel Beslut
2015-10944 Montering av begagnad luft-luftvärmepump Avslag
2016-00026 Luft-luftvärmepump håller inte 16 grader Avslag
2016-00155 Havererad kompressor på luft-vattenvärmepump Avslag
2016-00818 Beg. luft-vattenvärmepump köpt privat Avslag
2016-00915 Felaktig montering av frånluftvärmepump Delvis bifall
2016-01176 Icke fackmässigt utförd reparation Avslag
2016-01620 Beläggning i varmvattenberedare pga dåligt vatten Avslag
2016-01934 Överdebitering av arbete Avslag