Pågående arbeten

Pågående arbeten inom ramarna för Svensk Kylnorm är följande:

Nya utgåvor:
Faktablad 15, Energieffektiva livsmedelsbutiker:
Nytt faktablad. Beräknad utgivning 2018.

Uppdatering av befintliga utgåvor:
Allmän Del 1-4, Allmän uppdatering med anledning av ny f-gasförordning.

Digitala versioner finns tillgängliga för samtliga delar.
Är du abonnent? Registrera dig för att få tillgång till de digitala versionerna. Befintlig kund av SKN