Kontakt

Frågor angående Svensk Kylnorm, eller förslag till förbättringar och förändringar av Svensk Kylnorm, kontakta Anne-Lee Bertenstam.

Styrgruppen för Svensk Kylnorm tar därefter upp förslaget till diskussion och bedömning.

Vid frågor, kontakta gärna:

Namn Tel E-post Avseer
Alma Bertenstam 08-512 549 64 alma.bertenstam@skvp.se Abonnemang, registrering
Morgan Willis 08-512 549 61 morgan.willis@skvp.se Digitala kylnormen, intranätslösning