Kontakt

Kontakt

Frågor angående Svensk Kylnorm, eller förslag till förbättringar och förändringar av Svensk Kylnorm, kontakta:
Anne-Lee Bertenstam, telefon 08-512 549 52, e-post: anne-lee.bertenstam@skvp.se

Styrgruppen för Svensk Kylnorm tar därefter upp förslaget till diskussion och bedömning.