Kontakt

Frågor angående Svensk Kylnorm, eller förslag till förbättringar och förändringar av Svensk Kylnorm, kontakta Alma Bertenstam.

Styrgruppen för Svensk Kylnorm tar därefter upp förslaget till diskussion och bedömning.

Vid frågor, kontakta gärna:

Namn Tel E-post Avseer
Alma Bertenstam 08-512 549 64 alma.bertenstam@skvp.se Abonnemang, registrering