Frågor och svar

På denna sida kommer frågor och svar att läggas in, relaterade till Svensk Kylnorm eller till lagstiftningskrav. Frågebanken kommer byggas upp successivt och innehålla svaren på de vanligaste frågeställningarna som ställs till kansliet.

Du får givetvis gärna ställa frågor kring f-gasförordningen, Svensk Kylnorm eller andra branschrelaterade områden. Skicka dem till anne-lee.bertenstam@skvp.se så ska vi försöka svarar på dem både så snart vi kan.

Kommer snart