Aktuella utgåvor av kylnormens olika delar

Nedan följer en förteckning över aktuellt innehåll i Svensk Kylnorms olika delar.

Svensk Kylnorm, Allmän del:  Klicka här!

Svensk Kylnorm, Faktablad: Klicka här!

Svensk Kylnorm, Ammoniak:   Komplett häfte utgåva 1, 2007

Svensk Kylnorm, Brandfarliga köldmedier: Komplett häft utgåva 1 2018

Svensk Kylnorm, klimatkomfort i motorfordon, tåg och arbetsmaskiner:  Komplett häfte utgåva 5, 2018

Dessa produkter finns att beställa i vår Webshop