TEWI beräkning

Beräkning av specifik TEWI
Beräkning av TEWI tar i sin ursprungliga definition inte hänsyn till återvunnen och nyttiggjord energi som är en mycket viktig faktorer i kyl- och värmepumpanläggningar. 

 Årsverkningsgrad (SSEER) Många tillverkare av aggregat har i dag tagit fram en årsverkningsgrad för sina aggregat i avsedd applikation och under givna förhållande. Till detta ska energiförbrukningen adderas för den kringutrustning som anläggningens pumpar, fläktar och övrig kringutrustning kräver. Om denna förbrukning inte är känd så kan denna uppskattas till 17 % av aggregatets energiförbrukning.

Klicka här för att beräkna TEWI.