Definitioner

Demo - Som smakprov på den skarpa versionen av regelförteckningen, kan du här se en liten del av regelförteckningens sammanställning över definitioner och då de definitioner som börjar med A. I den skarpa versionen kan får du tillgång till hela avsnittet om definitioner, samt de nio kapitlen med hänvisningar till aktuella lagar och regler.

Klicka på beteckningen i den högra kolumnen och du kommer direkt till aktuell definition i respektive föreskrift eller lag, och kan då läsa definitionen direkt. 

A-byggnad  SÄIFS 2000:2 allmänna råd
 ADR  SJÖFS_2008:1 § 5
 ADR-S   SÄIFS1998:7_kapitel 2
 SJÖFS_2008:1 § 5
 Aggregat  AFS 1999:4 § 2
 AFS 2005:3 § 2 + kommentar
 Anläggning  SFS_2009:382 § 5
 AFS 2002:1 § 2
 AFS 2005:3_§ 2 +kommentar
 SÄIFS 2000:2 kapitel 2.1
 Anmält organ  AFS 2000:41 § 2
 Användning av arbetsutrustning  AFS 2006:4 § 2
 Användning av fluorerade växthusgaser  EG_842/2006_artikel 2 pkt 8
 Användning av kemsikt ämne  EG_1272/2008 artikel 2 pkt 25
 Användning av trycksatt anordning     AFS 2002:1 § 2
 Apparat (avseende EMC)  SFS_1993:1067 § 2-3
 Arbete i kylda livsmedelslokaler  AFS 1998:2 § 1
 Arbetsbock  AFS 2004:3_§ 2
 Arbetsplats  AFS 2000:42 § 2
 AFS 2005:16 § 2
 Arbetsutrustning  AFS 2006:4 § 2
 Avfall  SFS 1998:808 kapitel 15 § 1
 EG 2006/12/EG artikel 1 punkt 1a
 Avfallskategorier  SFS_2001:1063 bilaga 1
 Avfallskod  SFS_2001:1063 bilaga 2 inledning, punkt 1-5
 Avsäkringstryck  AFS 2005:3 § 2
 Avsändare (farligt avfall)  NFS_2005:3 § 1
 MSBFS 2009:2 avsnitt 1.2.1