Digitala kylnormen

Sidorna under denna rubrik kommer endast du som abonnerar på Svensk Kylnorm ha tillgång till framöver.  Tanken är att erbjuda abonnenterna en utökad servicegrad och nya mervärden. Räkna med en hel del ytterligare matnyttiga funktioner i framtiden.

Vill du ha tillgång till den digitala kylnormen?

Om du abonnerar på kylnormen kan du nu ta del Allmän del, Faktablad, Ammoniak och Regelförteckningen, Luftkonditionering i motorfordon samt Brandfarliga Köldmedier digitalt. De digitala delarna ingår i abonnemanget på respektive del.
Observera att Svensk Kylnorm inte ingår i medlemskapet.

Du som står som referens på abonnemanget behöver först skaffa dig en inloggning som sedan kopplas till ditt abonnemang. Detta gör du via nedan länk: 

Beställ inloggning till digitala kylnormen

Är du redan inloggad med åtkomst till digitala kylnormen så hittar du de respektive delarna i menyn till vänster.

Regelförteckning

Regelförteckningen är en sammanställning av svenska lagar, förordning och myndighetsföreskrifter samt förordningar och direktiv utfärdade av EU, vilka kan påverka en entreprenör och konstruktör vid arbete med kyl- och värmepumputrustningar. Du kan testa på en demoversion av regelförteckningen här.