192102-D - Svensk Kylnorm, Aggregat med brandfarliga köldmedier (endast digital)

brandfarliga_cover

Boken ersätter den tidigare utgivna Interimsutgåvan från mars 1997 och avser anvisningar för köldmedier i säkerhetsgrupp A2L, A2 och A3.

Syftet med denna del av kylnormen är att ge en samlad bild av de säkerhets-, miljö- och tekniska krav som myndigheternas föreskrifter innebär vid konstruktion, installation, kontroll, drift och underhåll av stationära aggregat med brandfarliga köldmedier.

Produkten uppdateras kontinuerligt vid förändringar. I priset ingår inloggning till den digitala versionen.

En årlig abonnemangsavgift uttas därefter genom fakturering i samband med årsskiften. 
Abonnemanget är löpande och avslutas för kommande år genom en skriftlig uppsägning senast 31 december.

En inloggning skapas för det namn och e-post som anges i beställningen. Skall inloggning knytas till en annan person, vänligen ange det i "Övrigt"-rutan.

 

För 2024 är abonnemangsavgiften:

Bruttopris: 760 kr
Medlemsrabatt: 20% rabatt

(OBS! För medlemspriser måste beställningen göras i inloggat läge)

Pris medlem: 1.700:-
Pris icke medlem: 2.125:-

Övrigt:

ANTAL:
Lägg till i varukorg