188000 - Diagnostiska prov (inför F-gascertifiering)

En webbaserad lösning med diagnostiska prov avsedda för de personer som ska certifiera sig i kategori I.
Den prövande får möjlighet att göra tre delprov, där varje delprov består av 36 slumpvalda frågor. Efter varje erlagt svar, fås en direkt återföring med en pop-up ruta, som anger rätt svar och ofta lite kompletterande utvikningar
Tidigare fanns en tidsspärr i sju dagar mellan delproven för att ge tid till att läsa på de delar som uppdagade kunskapsluckor. Tidsgränsen är nu borttagen, men det är fortfarande rekommenderat att förkovra sig lite mellan delproven.
Före första provet, genomförs en självskattning av personen som ska utföra delproven.

Skriv namn och e-postadress till de som skall genomföra provet i rutan "Övrigt" i orderformuläret. Observera att detta kan ta upp till 24 timmar från beställning till det att inloggninguppgifter till provportalen skickas ut.

(OBS! För medlemspriser måste beställningen göras i inloggat läge)

Pris medlem: 615:-
Pris icke medlem: 1.460:-

Övrigt:

ANTAL:
Lägg till i varukorg